Εκδρομή της Ε.Ρω Καστοριάς στην Καλαμπάκα – Μάιος 2022