Ὁμιλεῖτε ἑλληνικά: Τηλεμαχία – Ἀπό τή σοφία τῶν γνωμικῶν: Τυφλοῦται γάρ περί τό φιλούμενον ὁ φιλῶν

Γεωργίου Ι. Βιλλιώτη

φιλολόγου-θεολόγου

Ὁμιλεῖτε ἑλληνικά

Ἐπειδὴ ὁ διάλογος μεταξὺ τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν κατήντησε ντιμπέιτ (ποὺ ἀνάγεται στὸ λατικὸ ρῆμα battuere «χτυπῶ») ἂς κρατήσουμε τουλάχιστον τὴν τηλεμαχία μὲ τὴν ἐλπίδα οἱ διαπληκτισμοὶ τῶν κομματανθρώπων θὰ γίνη κάποτε μάχη ἐπιχειρημάτων πολιτικῶν ἐπ’ἀγαθῷ τῆς πολιτικῆς.

Ἀπό τή σοφία τῶν γνωμικῶν

Τυφλοῦται γὰρ περὶ τὸ φιλούμενον ὁ φιλῶν (Πλάτωνος Νόμοι 731 Ε), ἤτοι τυφλώνεται μὲ ὅ,τι ἀγαπᾶ, αὐτὸς ποὺ τὸ ἀγαπᾶ πραγματικά. Ἀρκετὲς φορὲς τοῦ ἔχω πεῖ ὅτι κινδυνεύει ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ εἰς μάτην· τυφλοῦται γὰρ περὶ τὸ φιλούμενον ὁ φιλῶν.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα