Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων. Βοήθεια

Γεωργίου Ι. Βιλλιώτη

φιλολόγου-θεολόγου

Τὸ οὐσιαστικὸ βοήθεια προέρχεται ἀπὸ τὴ φράση «έπὶ βοήν θέω «τρέχω», ἑπομένως τρέχω νὰ ἀνταποκριθῶ στὴ βοὴ τοῦ ἄλλου. Τὸ ὁμηρικὸ ρῆμα θέω σημαίνει «τρέχω»: περὶ ψυχῆς θέον Ἕκτορος (ἔτρεχαν γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ Ἕκτορα).

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα