Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀληθεύοντες ἐν γλώσσῃ

Ἡ λανθασμένη χρήση τοῦ ρήματος διαρρέω ἔχει γίνει πλέον καθεστώς: Τὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας διέρρευσε τὴν πληροφορία…Ἤθελα νὰ ἤξερα ποιὸς διαρρέει αὐτὲς τὶς πληροφορίες. Αὐτὰ καὶ ἄλλα
παρόμοια ἀκοῦμε καθημερινὰ ἀπὸ τὰ Μέσα Ἐνημέρωσης. Τὸ ρῆμα διαρρέω ἔχει τέσσερεις βασικὲς σημασίες: 1. (γιὰ ποταμὸ) Ὁ Λουδίας διαρρέει τὴν πεδιάδα τῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ ρῆμα εἶναι
μεταβατικὸ καὶ παίρνει ἀντικείμενο σὲ αἰτιατική. 2. (γιὰ ὑγρὰ ἢ ἀέρια) Διέρρευσαν δηλητηριώδη ἀέρια ἀπὸ τὸν ἀγωγό. 3. (γιὰ χρόνο) Διέρρευσε πολὺς χρόνος ἀπὸ τότε ποὺ σὲ γνώρισα. 4. (γιὰ
πληροφορίες) Τὴν πληροφορία ἄφησε νὰ διαρρεύσῃ ὁ συνεργάτης τοῦ πρωθυπουργοῦ. Τὸ ρῆμα εἶναι μεταβατικὸ μόνο ὅταν χρησιμοποιῆται μὲ τὴν πρώτη σημασία του. Τὸ διαρρέω εἶναι σύνθετο
ἀπὸ τὴν πρόθεση διὰ καὶ τὸ ρέω. Τὸ ρέω εἶναι λέξη ἠχητικὴ ἀπὸ τὸν ἦχο τοῦ νεροῦ ποὺ προκαλεῖ τὸ νερό, ὅταν κυλάῃ.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα