Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Πολυτονικὰ

 

Ὁρισμένοι συγγραφεῖς βάζουν παρισπωμένη στὰ οὐδέτερα παροξύτονα σὲ –ι· γράφουν ἐπὶ παραδείγματι: ψαλτῆρι, τραγοῦδι. Τὸ –ι ὅμως ἐν προκειμένῳ εἶναι μακρόν, ὡς προϊὸν συναιρέσεως: -ιον>ῑ. Συνεπῶς ἰσχύει ὁ κανόνας μακρὸν πρὸ μακροῦ ὀξύνεται: ψαλτήρι, τραγούδι.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα