Ἀληθεύοντες ἐν γλώσσῃ. Ἀποφασίζω

Γεωργίου Ι. Βιλλιώτη

φιλολόγου-θεολόγου

Συχνὰ ἀκοῦμε φράσεις ὅπως «Ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε ὅτι θὰ μειώσει τοὺς μισθούς» ἢ «Ἀποφάσισα ὅτι δὲν θὰ τοῦ ξαναμιλήσω». Πρόκειται γιὰ ἐσφαλμένη σύνταξη τοῦ βουλητικοῦ ρήματος ἀποφασίζω. Τὰ βουλητικὰ ρήματα (ὅπως θέλω, ἐπιθυμῶ, παρακαλῶ) συντάσσονται μὲ βουλητικὴ πρόταση. Ἑπομένως ἡ κύβέρνηση ἀποφάσισε νὰ μειώσει τοὺς μισθούς, ἀποφάσισα νὰ μὴν τοῦ ξαναμιλήσω. Ὅταν τὸ ἀποφασίζω σημαίνει ἐκδίδω δικαστικὴ ἀπόφαση μπορεῖ νὰ συνταχθῆ μὲ αἰτιατικὴ ἢ εἰδικὴ πρόταση: τὸ δικαστήριο ἀποφάσισε τὴν καταδίκη τοῦ κατηγορουμένου ἢ ἐναλλακτικὰ τὸ δικαστήριο ἀποφάσισε ὅτι ὁ κατηγορούμενος εἶναι ἔνοχος.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα