Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν: Δελτίο Τύπου γιά τήν ἀπόφαση τῆς ὁλομέλειας τοῦ ΣτΕ γιά τά νέα Θρησκευτικά

Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν χαιρετίζουμε μέ ἐνθουσιασμό τήν ἀπόφαση πού ἐξέδωσε ἡ ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας στίς 20/3/2018 σχετικά μέ τά Νέα Προγράμματα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

Θεωροῦμε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφαση τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου τῆς Χώρας μας συνιστᾶ δικαίωση τῶν ἀγώνων τῶν γονέων τῶν μαθητῶν και τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ γενικά, προκειμένου νά ἀποτραπεῖ ἡ ἀντισυνταγματική καί ἀνισόνομη μεταχείριση τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων μαθητῶν ὡς πρός τό ἀναφαίρετο δικαίωμά τους νά διδάσκονται τήν πίστη τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ἐπικρατοῦσα θρησκεία τῆς Χώρας μας. Τό μεγάλο συλλαλητήριο τῆς 4ης Μαρτίου 2018 στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κατέδειξε πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις αὐτή τήν εὔλογη ἀπαίτηση τῶν γονέων γιά τήν παιδεία τῶν παιδιῶν τους.

Ζητοῦμε ἀπό τήν Κυβέρνηση νά δείξει στοιχειώδη δημοκρατική εὐαισθησία καί νά συμμορφωθεῖ μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Κάθε προσπάθεια παρακάμψεως καί μή ἐφαρμογῆς τῆς ἀποφάσεως μέ τή χρήση σοφιστειῶν, μομφῶν καί ἀθέσμων ἐπεμβάσεων στή Δικαστική ἐξουσία, τίποτε ἄλλο δέν ἐπιτυγχάνει, ἀπό τό νά πλήξει ἀνεπανόρθωτα τήν ἀξιοπιστία της ἔναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, νά ἀναδείξει τό σοβαρότατο δημοκρατικό ἔλλειμά της, νά προκαλέσει γιά μία ἀκόμη φορά την δίκαιη ὀργή τοῦ κυρίαρχου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί να ἐπισύρει ἀμείλικτες τίς νόμιμες κυρώσεις (ἀστικές, ποινικές, πειθαρχικές) στούς ὑπευθύνους .

Παράλληλα, θεωροῦμε ὅτι τώρα εἶναι ἡ ὥρα εὐθύνης τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τήν ὁποία μέ σεβασμό καλοῦμε νά προβεῖ σέ ἐνέργειες, βασιζόμενη καί στήν ἀπόφαση τῆς ἀνωτάτης δικαστικῆς Ἀρχῆς τοῦ τόπου, προκειμένου νά καταστήσει σέ ὅλους γνωστό ὅτι ἡ διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα γιά τά δικά της μέλη, εἶναι ἀνάγκη νά ἔχει ἀπόλυτη συνάφεια μέ τή δική της ἐκκλησιαστική διδασκαλία καί νά ἀποσκοπεῖ στήν ἀνάπτυξη καί καλλιέργεια τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς συνειδήσεως τῶν μαθητῶν.

Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα, δηλώνουμε ὅτι θά συνεχίσουμε τόν ἀγώνα μας, ἀφουγκραζόμενοι τήν ἀγωνία τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, μέχρι τήν τελική δικαίωσή του.

Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν