Ε.Ρω Αθήνας – Δελτίο Τύπου και η Ομιλία μέ τόν κο Κωνσταντῖνο Γανωτή με θέμα “Τό ἦθος τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1940” στις 25-10-22

Δελτίο τύπου γιά τήν ἐκδήλωσή μας στόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν μέ τόν κο Κωνσταντῖνο Γανωτή

Τήν Τρίτη 25 Ὀκτωβρίου 2022 ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” Ἀθήνας σέ συνεργασία μέ τόν ἱερό ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πραγματοποίησε ἐκδήλωση – ὁμιλία μέ προσκεκλημένο ὁμιλητή τόν γνωστό φιλόλογο – ἱστορικό κο Κωνσταντῖνο Γανωτή. Ὁ πολιός ἱστορικός Κωνσταντῖνος Γανωτής ἀνέπτυξε τό ἐπίκαιρο καί παράλληλα διαχρονικό θέμα “Τό ἦθος τῶν Ἑλλήνων τοῦ 1940”.

Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θέματος ἀπό τόν κο Κ. Γανωτή ἦταν μία μυσταγωγία στίς ἔνδοξες ἡμέρες τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 καί κατόπιν τῆς Κατοχῆς τίς ὁποῖες ὁ ἴδιος ἔζησε ὡς παιδί καί ἔφηβος. Ὁ ὁμιλητής ἑστίασε στό ἦθος τῶν Ἑλλήνων τήν συγκλονιστική ἐκείνη περίοδο, ὄχι μόνον τῶν στρατιωτῶν – ἀλλά καί τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ ὁ ὁποῖος λειτούργησε μέ ἀλληλοβοήθεια, ἀλληλεγγύη, αὐτοθυσία καί ἀγάπη γιά τόν πλησίον του.

Ἡ Ἑλλάδα μας προδόθηκε κατόπιν ἀπό τούς ‘’συμμάχους’’ της καί ἔζησε μόνη τήν τραγωδία τοῦ λιμοῦ μέ μόνη παρηγοριά τά συσσίτια πού ὀργάνωσε πρωτίστως ἡ Ἐκκλησία μας. Μόνο φωτεινό σημεῖο τότε ἡ αὐτοθυσία καί ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπο πού πήγαζε ἀπό τήν ἀγάπη γιά τόν Χριστό. 

Μετά τό πέρας τῆς ὁμιλίας ὁ στρατηγός ε.α. καί μέλος τοῦ προεδρείου τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης” στρατηγός Ἀνδρέας Μπλᾶνος βράβευσε τόν ἀγαπητό μας κο Κωνσταντῖνο Γανωτή καί τόν εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τοῦ Σωματείου μας γιά τήν ἀνιδιοτελῆ προσφορά του καί τήν ἄμεση ἀνταπόκρισή του στίς προσκλήσεις μας ὡς ὁμιλητή ἐκδηλώσεών μας, ὅσο καί τήν ἐν γένει προσφορά του πρός τήν παιδεία μας, τούς νέους μας καί τούς ἐνήλικες, μέ τά βιβλία του καί τίς ραδιοφωνικές του ἐκπομπές.    

Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσής μας οἱ φίλοι τῆς Ε.ΡΩ. εἶχαν τήν δυνατότητα νά δοῦν ἀπό κοντά τίς νέες ἐκδόσεις καί βιβλία τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης” καί νά ἐπιλέξουν ὅποια ἐπιθυμοῦν. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης προσφέρθηκε σέ ὅλους, τιμῆς ἕνεκεν, τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Ε.ΡΩ. μέ ἱστορικό θέμα καί συγκεκριμένα αὐτό ὑπό τόν τίτλο: “Φιλέλληνες”.

Ἡ “Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη” ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της πρός τόν ὁμιλητή κο Κωνσταντῖνο Γανωτή γιά τόν κόπο του καί τήν ἀγάπη του πρός ὅλους, τόν προϊστάμενο τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἀχαρνῶν γιά τήν συνεργασία καί φιλοξενία του καθώς καί τά μέλη, τούς φίλους καί συνεργάτες τοῦ Σωματείου μας πού μᾶς τίμησαν μέ τήν παρουσία τους καί τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη τους.

29/10/22