Δελτίο Τύπου – Προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης” στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ Ἁγίου Ἐφραὶμ στὴν Νέα Μάκρη

Τὴν Τετάρτη 27/9/23 πραγματοποιήθηκε Προσκυνηματικὴ ἐπίσκεψη τῆς “Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης” στὴν Ἱερὰ Μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ Ἁγίου Ἐφραὶμ στὴν Νέα Μάκρη.

Τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῆς Ε.Ρω. ποὺ προσῆλθαν εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ προσκυνήσουν τὸ ἱερὸ λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ καὶ τὸν τάφο τῆς μοναχῆς Μακαρίας Δεσύπρη, νὰ δοῦν τὴν μουριὰ ὅπου μαρτύρησε ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Ἐφραίμ, τὸν τάφο τοῦ Φώτη Κόντογλου, καθὼς καὶ νὰ προσκυνήσουν τὴν πρώτη ἁγιογραφία τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ, ποὺ ἁγιογράφησε ὁ Φώτης Κόντογλου.

 Μετὰ τὴν τέλεση τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, χοροστατοῦντος τοῦ θεοφιλεστάτου ἐπισκόπου Ρωγῶν κ. Φιλοθέου, ὁ ἐπίσκοπος μᾶς εἶπε τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα τῆς εὕρεσης τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ ἀπὸ τὴν μοναχὴ Μακαρία Δεσύπρη καὶ μᾶς διηγήθηκε κάποια θαύματα τοῦ Ἁγίου καθὼς καὶ προσωπικές ἐμπειρίες ποὺ εἶχε, λόγῳ τῆς στενῆς του σχέσης μὲ τὴν Μονὴ καὶ μὲ τὴν μητέρα Μακαρία Δεσύπρη ἀπὸ τὰ χρόνια τῆς νεότητός του. Τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶμ εἶναι τόσα πολλὰ πού, ὅπως μᾶς εἶπε, χρειάστηκαν πολλοὶ τόμοι γιὰ νὰ γραφτεῖ μόνο ἕνα μέρος ἀπὸ αὐτά.

Γιὰ τὴν μητέρα Μακαρία μᾶς εἶπε πὼς ἦταν σὲ διαρκῆ ἐπαφὴ μὲ τὸν Ἅγιο Ἐφραὶμ (καὶ μὲ ἄλλους ἁγίους) καὶ πὼς καὶ ἡ ἴδια ἦταν (καὶ εἶναι) θαυματουργός, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ὅσο ζοῦσε κρατοῦσε μυστικό. Εἶχε μάλιστα πληροφορία γιὰ τὴν ἡμέρα τῆς κοίμησής της καὶ τοὺς εἶχε προετοιμάσει ὅτι “θὰ ἔρθη νὰ τὴν πάρει ὁ Ἅγιος Γεώργιος” καὶ πραγματικὰ τὴν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ἐκοιμήθη.

Στὴ συνέχεια τῆς ἐπίσκεψής μας ἀκολούθησε κέρασμα ἀπὸ τὶς μοναχὲς τῆς Μονῆς καὶ συζήτηση μὲ τὸν Ἐπίσκοπο κ. Φιλόθεο, ὅπου καὶ φίλοι τῆς Ε.Ρω. διηγήθηκαν προσωπικές τους ἐμπειρίες ἀπὸ θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ.

Εὐχαριστοῦμε θερμὰ τὸν θεοφιλέστατο ἐπίσκοπο Ρωγῶν κ. Φιλόθεο γιὰ τὸν λόγο οἰκοδομῆς καὶ παράκλησης, διανθισμένο μὲ προσωπικές του ἐμπειρίες.

Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης τὶς μοναχὲς τῆς Μονῆς γιὰ τὴν φιλοξενία καὶ    ἀγάπη τους.

 Εὐχαριστοῦμε καὶ ὅλα τὰ μέλη, συνεργάτες καὶ φίλους τῆς Ε.ΡΩ. γιὰ τὴν παρουσία τους.