Δελτίο τύπου ἐκδήλωσης μέ θέμα “Τὸ Μακεδονικὸ”, Πάτρα 22-4-2018

Ἐκδήλωση μὲ θέμα 

“Τὸ Μακεδονικὸ” στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ

Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν.

 

Τὸ σωματεῖο ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Πατρῶν, σὲ συνεργασία μὲ τὸν  Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, πραγματοποίησε στὴν Πάτρα τὴν Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων 22 Ἀπριλίου 2018, ἐκδήλωση – ὁμιλία μὲ θέμα  “Τὸ Μακεδονικό”. Ἡ ἐκδήλωση ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Ναοῦ ἀμέσως μετὰ τὴν Κυριακάτικη Θ. Λειτουργία, εἶχε ὡς κεντρικὸ ὁμιλητὴ τὸν στρατηγὸ ἐ.ἀ. κο Σπυρίδωνα  Ἀρώνη. Ὁ ὁμιλητὴς ἀνέπτυξε μέσα ἀπὸ χάρτες καὶ ἄλλο ἀποδεικτικὸ ὑλικό, τὴν ταύτιση τῆς ἱστορικὰ ὀνομαζόμενης Μακεδονίας μὲ τὴν ἐπικράτεια ποὺ καταλαμβάνει σήμερα ἡ ἑλληνικὴ Μακεδονία, τὴν ἀνυπαρξία τῆς ἀποκαλούμενης “Μακεδονικῆς ἐθνότητας” καὶ τῆς λεγόμενης “Μακεδονικῆς γλώσσας”.

Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ὁμιλίας-παρουσίασης τοῦ κου Ἀρώνη, ὑποβλήθηκαν ἀπὸ τὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο, ἐρωτήσεις πρὸς τὸν ὁμιλητή, τὶς ὁποῖες ἀπάντησε διεξοδικά.

Ἡ ἐκδήλωση ἔχει τεθεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ σεπτοῦ ποιμενάρχη μας, σεβ. Μητροπολίτη Πατρῶν  κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ εἶναι συνέχεια τῶν δράσεων ποὺ τὸ σωματεῖο τῆς ΕΡΩ πραγματοποιεῖ γιὰ τὸ θέμα τῆς ἑλληνικότητας τῆς Μακεδονίας καὶ τῆς ἀποτροπῆς παραχώρησης τοῦ ὀνόματος στὸ γειτονικὸ κράτος τῶν Σκοπίων.

Ἡ Ἐ.Ῥω. Πατρῶν εὐχαριστεῖ τὸν Σεβασμιότατο Μητροπολίτη  Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο ποὺ ἔθεσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν τὴν ἐκδήλωση, τὸν προϊστάμενο τοῦ  Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη π. Ἀμβρόσιο Γκουρβέλο γιὰ τὴν  φιλοξενία καὶ τὴν συνεργασία καὶ τὸν ὁμιλητὴ κο Σπυρίδωνα  Ἀρώνη ποὺ κοπίασε γιὰ τὴν ἐκπόνηση τῆς ἄρτιας ὁμιλίας – παρουσίασής του.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα