Δελτίο τύπου ἐκδήλωσης καί ψήφισμα γιά τήν ψυχοσωματική διάκριση τῶν δύο φύλων, Λάρισα 19-11-2017

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ:

«ΠΩΣ Η ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ

ΤΉ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΜΦΥΛΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ»»

Ἑκατοντάδες Λαρισαίων κατέκλυσαν τήν αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Λάρισας «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 19/11/2017, προκειμένου νά παρακολουθήσουν τήν ἐκδήλωση γιά τήν ψυχοσωματική διάκριση τῶν δύο φύλων πού συνδιοργάνωσαν ὁ Σύλλογος Πολυτέκνων καί οἱ ἐννέα συνεργαζόμενοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανικοί Σύλλογοι τῆς πόλης γιά γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς.

Τήν ἐκδήλωση προλόγισε ὁ πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Λάρισας, κ. Κων/νος Παπαδάκης, ὑπογραμμίζοντας τήν ἐξαιρετική της ἐπικαιρότητα λόγω καί τοῦ πρόσφατου ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μέ τό ὁποῖο ἐπαναφέρεται καί στό τρέχον σχολικό ἔτος ἡ ἐφαρμογή Θεματικῆς Ἑβδομάδας στά Γυμνάσια μέ θεματικό ἄξονα γιά τίς «ἔμφυλες ταυτότητες».

Προσκεκλημένος ὁμιλητής ἦταν ὁ διακεκριμένος ὁμότιμος Καθηγητής Νευρολογίας καί πρ. Διευθυντής Α΄ Νευρολογικῆς Κλινικῆς Α.Π.Θ. κ. Σταῦρος Μπαλογιάννης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα:

«Συμπεράσματα ἐπί τῆς ψυχοσωματικῆς διακρίσεως τῶν δύο φύλων ἀπό τήν μελέτη τοῦ ἐγκεφάλου».

Ὁ ὁμιλητής, στηριζόμενος σέ πλῆθος ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν ἀπό διεθνῶς καταξιωμένους ἐπιστήμονες, τόνισε πώς πολλές καί μεγάλες διαφορές ἀνάμεσα στόν ἀνδρικό καί τόν γυναικεῖο ἐγκέφαλο, τόσο μορφολογικές ὅσο καί λειτουργικές, διακρίνονται ἀπό τή γέννηση ἀκόμη τοῦ ἀνθρώπου καί παραμένουν σταθερές καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του, ἑρμηνεύουν δέ ἕνα σύνολο διαφοροποιήσεων στά χαρακτηριστικά τῶν δύο φύλων.

Ἀπό τίς πιό σημαντικές διαφορές, πού ἀρχίζουν μάλιστα ἀπό τήν ἐνδομήτρια ζωή, εἶναι ἐκεῖνες πού ἐντοπίζονται στόν ἀμυγδαλοειδή πυρήνα τοῦ ἐγκεφάλου, ὁ ὁποῖος καθορίζει οὐσιαστικά τό συναίσθημα τοῦ ἀνθρώπου, τή συμπεριφορά του, τήν ἐπικοινωνία μέ τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του, τήν κοινωνική του ἔκφραση. Ἡ διαφορετική ἀντίδραση τῶν δύο φύλων στό μετατραυματικό στρές, καθώς καί οἱ διαφοροποιήσεις τους στήν ἐκδήλωση ψυχικῶν φαινομένων, ὅπως οἱ φοβίες καί ἡ ἐπιθετικότητα, ὀφείλονται κυρίως σέ διαφορές πού ἐντοπίζονται σέ αὐτόν τόν «κοινωνικό εγκέφαλο», ὅπως ἔχει ὀνομαστεῖ.

Ὁ ὁμιλητής συνέχισε ἀναλύοντας τό πώς διαφορές στό μεσολόβιο, πού συνδέει τά δύο ἐγκεφαλικά ἡμισφαίρια, καθιστοῦν σαφῶς πιό ἀνεπτυγμένο τό συναίσθημα στίς γυναῖκες, ἐξηγώντας παράλληλα γιατί αὐτές ἐμφανίζουν καλύτερες ἐπιδόσεις στήν ἐκμάθηση ξένων γλωσσῶν, τή στιγμή πού οἱ ἄνδρες ἀναδεικνύονται ὑπέρτεροι σέ τομεῖς πού ἀπαιτοῦν δημιουργική σκέψη. 

Ἀναφέρθηκε ἀκόμη στήν διαφορετικοῦ τύπου μνήμη τῶν δύο φύλων, πού σχετίζεται μέ διαφορές στόν ἱππόκαμπο, βάσει τῶν ὁποίων ἡ μνημονική ἐγχάραξη στίς γυναῖκες εἶναι κυρίως συναισθηματική, ἐνῶ στούς ἄνδρες λογική. Ἐπεκτάθηκε σέ διαφορές στά μαστία πού ἐξηγοῦν διαφοροποιήσεις μεταξύ τῶν φύλων στή φαντασία καί τά ὄνειρα, ἐνῶ δέν παρέλειψε νά ὑπογραμμίσει καί σωματικές διαφορές πού ὀφείλονται στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ ἐγκέφαλος τοῦ κάθε φύλου καθορίζει τήν ἐπίδραση τῶν ὁρμονῶν στόν ἑαυτό του, βάσει ἐντελῶς διαφορετικῶν νευροενδοκρινολογικῶν μηχανισμῶν.

Κατέληξε δέ ἐπιλέγοντας ὅτι ἀπό τή γέννηση μέχρι τόν θάνατο αὐτές οἱ διαφορές παραμένουν ἀναλλοίωτες καί δέν μεταβάλλονται.

Τήν ἐκδήλωση ἐπισφράγισε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος συνεχάρη τόν κ. Καθηγητή γιά τήν καταπληκτική ὁμιλία του, δηλώνοντας ἐντυπωσιασμένος ἀπό τίς διαφορές μεταξύ τῶν δύο φύλων πού ἀναφέρθηκαν. Ἀναρωτήθηκε μάλιστα πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀμβλυνθοῦν οἱ διαφορές αὐτές σέ σημεῖο πού ἕνας νέος νά ἀποφασίσει νά ἀλλάξει τό φύλο του, ἐνῶ σημείωσε ὅτι μέ τέτοιες ἀπερίσκεπτες ἀποφάσεις θά δημιουργηθοῦν τραγικά πρόσωπα, πού δέ θά μποροῦν νά χαροῦν τή ζωή τους. Εὐχήθηκε ὁ Κύριος νά μᾶς φωτίζει νά πορευόμαστε ὀρθά καί νά νουθετοῦμε τά παιδιά μας μέ τόν καλύτερο τρόπο.

Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ἀναγνώσθηκε καί ἐγκρίθηκε ἀπό τούς συμμετέχοντες τό ἀκόλουθο ψήφισμα διαμαρτυρίας.

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Σήμερα, Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2017, καί ὥρα 6 τό ἀπόγευμα, ἑκατοντάδες Λαρισαῖοι πολίτες συγκεντρωθήκαμε στήν αἴθουσα τῆς Χριστιανικῆς Ἑστίας Λαρίσης, ὕστερα ἀπό πρόσκληση τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων καί τῶν ἐννέα συνεργαζόμενων Ὀρθόδοξων Χριστιανικῶν Συλλόγων τῆς πόλης μας, προκειμένου νά ἐνημερωθοῦμε γιά τό θέμα τῆς ψυχοσωματικῆς διάκρισης τῶν δύο φύλων.

Ἀφοῦ ἀκούσαμε τήν ἐπιστημονικά τεκμηριωμένη εἰσήγηση τοῦ κ. Σταύρου Μπαλογιάννη, ὁμότιμου Καθηγητῆ Νευρολογίας καί πρ. Διευθυντή Α΄ Νευρολογικῆς Κλινικῆς ΑΠΘ, 

Ἀ π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Διακηρύσσουμε ὅτι τό φύλο στόν κάθε ἄνθρωπο εἶναι θεόσδοτο δῶρο, πού στή βάση τῆς ψυχοσωματικῆς συμπληρωματικότητας ὑπηρετεῖ τό μυστήριο τῆς ζωῆς καί τῆς ἀγάπης. Προσδιορίζεται ἀπό τή φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπινου σώματος καί δέν ἀποτελεῖ στοιχεῖο ἐπιλογῆς, αὐτοπροσδιορισμοῦ, ἤ μεταβολῆς κατά βούληση.

Ἀπορρίπτουμε τίς ἀμφιβόλου ἐπιστημονικῆς ἀναγνώρισης θεωρίες περί κοινωνικοῦ φύλου, περί ρευστότητας φύλου, περί ὕπαρξης τρίτου ἤ περισσότερων φύλων, ἤ φάσματος φύλων. Δύο εἶναι τά φύλα πού ἔπλασε ὁ Δημιουργός («ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γέν. α΄ 27)), δύο εἶναι τά φύλα πού ἀναγνωρίζει καί ἡ μακραίωνη παράδοσή μας. 

Διαμαρτυρόμαστε ἐντονότατα γιά τόν προσφάτως ψηφισθέντα νόμο περί «νομικῆς ἀναγνώρισης τῆς ταυτότητας φύλου», ὁ ὁποῖος, παρέχοντας τή δυνατότητα μεταβολῆς τοῦ καταχωρισμένου φύλου μέχρι καί δύο φορές μέ ἁπλή αἴτηση, οὐσιαστικά ἀναγνωρίζει ὡς δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου τό νά ἀντιστρατεύεται τήν ἴδια του τή φύση. Πρόκειται γιά νόμο πού «προκαλεῖ τό αἴσθημα τῆς κοινωνίας, τορπιλίζει τόν ἱερό θεσμό τῆς οἰκογένειας, ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τά χρηστά ἤθη καί τήν κοινή λογική καί κυρίως καταστρέφει τόν ἄνθρωπο» (Δελτίο Τύπου Ἱερᾶς Συνόδου, 05/10/2017).

Καταγγέλλουμε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, τό ὁποῖο, παρά τή γενική κατακραυγή γιά τήν περυσινή του ἐγκύκλιο περί ἐφαρμογῆς θεματικῆς ἑβδομάδας μέ ἄξονα γιά «ἔμφυλες ταυτότητες», ἐπανέρχεται μέ νέο «ἐξαιρετικά ἐπεῖγον» ἔγγραφό του, μέ ἡμερομηνία 8 Νοεμβρίου 2017, ἐπιβάλλοντας αὐταρχικά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἴδιου θεματικοῦ ἄξονα καί κατά τό τρέχον σχολικό ἔτος 2017-18 στό σύνολο τῶν Γυμνασίων τῆς χώρας. Γιά μιά ἀκόμη φορά παραβιάζει ἐν γνώσει του τό ἀναφαίρετο δικαίωμα τῶν γονέων νά ἐξασφαλίζουν τήν ἐκπαίδευση τῶν παιδιών τους σύμφωνα μέ τίς δικές τους θρησκευτικές καί φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ὅπως ὁρίζει ἡ Εὐρωπαϊκή Σύμβαση γιά τά Δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου (ΕΣΔΑ). Δέν πρόκειται νά ἀνεχθοῦμε ἄλλο τήν αὐθαιρεσία, τήν παρανομία, καί τήν κατάφωρη παραβίαση ἀνθρώπινων δικαιωμάτων ἐκ μέρους τῆς ἡγεσίας τοῦ ἐν λόγω Ὑπουργείου. Δέν πρόκειται νά ἐπιτρέψουμε στόν χῶρο τῆς δημόσιας ἐκπαίδευσης νά γίνεται μαζικά «πλύση ἐγκεφάλου» στά παιδιά μας γιά τόσο εὐαίσθητα θέματα. Δεν πρόκειται νά παραδώσουμε τά παιδιά μας βορά σέ οἰκονομικά συμφέροντα πού ἀποσκοποῦν στήν κερδοφορία ἀπό τίς διαδικασίες ἀλλαγῆς φύλου.

Ἀπαιτοῦμε νά ἀποσυρθεῖ ὁ θεματικός ἄξονας γιά τίς «Ἔμφυλες Ταυτότητες» καί νά ἐγκαταλειφθεῖ κάθε ἀνάλογος σχεδιασμός. Ὅσοι εἴμαστε καθηγητές πού ὑπηρετοῦμε σέ Γυμνάσια, αἰσθανόμενοι τήν εὐθύνη τοῦ ὑψηλοῦ λειτουργήματός μας, δηλώνουμε ἀπερίφραστα ὅτι δέν δεχόμαστε νά γίνουμε συνεργοί στά μηχανεύματα γιά ψυχοσωματικό ἐκφυλισμό τῶν μαθητών μας. Γιά τόν λόγο αὐτό καλοῦμε τούς συναδέλφους μας σέ κοινή ἀντίδραση, ὥστε στό Σχέδιο Ὑλοποίησης τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδας τοῦ Σχολείου μας νά μή συμπεριλαμβάνονται οἱ θεματικές «Βιολογικό καί κοινωνικό φύλο» καί «Ἀποδομώντας τά ἔμφυλα στερεότυπα». Ὅσοι εἴμαστε γονεῖς μαθητῶν Γυμνασίου δηλώνουμε πώς δέν θά ἐπιτρέψουμε νά ἐνσπείρουν στά παιδιά μας ἀνυπόστατες ἀμφιβολίες γιά ἕνα τόσο θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς ταυτότητάς τους, ὅπως τό φύλο τους, κλονίζοντας τήν αὐτοεικόνα τους σέ μιά ἐξαιρετικά κρίσιμη ἡλικία, μέ ὅ,τι αὐτό μπορεῖ νά συνεπάγεται γιά τήν ψυχοσωματική τους ἰσορροπία. Γιά τόν λόγο αὐτό θά ὑποβάλουμε στό Σχολεῖο σχετική Δήλωση Ἀπαλλαγῆς τους ἀπό τόν θεματικό ἄξονα γιά τίς ἔμφυλες ταυτότητες. Καλοῦμε δέ καί τούς ἄλλους γονεῖς σέ κοινή συμπαράταξη, ὥστε μέσω τῶν Συλλόγων Γονέων καί Κηδεμόνων νά ματαιώσουμε στήν πράξη τό ἀποτρόπαιο αὐτό ἐγχείρημα γιά μετατροπή τῶν νέων βλαστῶν τῆς κοινωνίας μας σέ χειραγωγήσιμα ἀνδράποδα.

Καλοῦμε ὅλους τούς συμπολίτες μας νά διατρανώσουν μέ κάθε νόμιμο τρόπο τήν ἀντίδρασή τους στό ἐπιχειρούμενο ἀτόπημα. Ἡ ἀδράνεια ἰσοδυναμεῖ πιά μέ συνενοχή.

 

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα