Δελτίο Τύπου ἀπό τήν ἐκδήλωση- ὁμιλία τῆς Ε.ΡΩ. στόν ἱερό ναό Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου

Μία ὄμορφη καί πνευματικά ἐποικοδομητική ὁμιλία ἔλαβε χώρα τήν Τρίτη 12 Νοεμβρίου τό ἀπόγευμα στόν ἱερό ναό Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου. Οἱ εὐλαβεῖς ἀδελφοί, πού προσῆλθαν, εἶχαν τήν εὐλογία νά προσκυνήσουν τήν Τιμία Κάρα τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου Ἐπισκόπου Σάρδεων τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὁ ὁποῖος συμμετεῖχε στήν Ζ’ Οἰκουμενική Σύνοδο καί ἡ ὁποία φυλάσσεται στόν ὡς ἄνω πάνσεπτο ἱερό ναό.

Τήν ἐκδήλωση- ὁμιλία συνδιοργάνωσαν ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη καί ὁ ἱερός ναός τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου. Ὁ κ. Ἀθανάσιος Ρακοβαλής ἀνέπτυξε μέ τρόπο εὔληπτο καί γλαφυρό τό θέμα: ‘’Ὁ Ὅσιος Παΐσιος μοῦ εἶπε…’’. Ὁ κ. Ἀθανάσιος Ρακοβαλής γνώρισε καί συναναστράφηκε τόν Ὅσιο ἐπί 12 χρόνια καί τίς ἐμπειρίες καί νουθεσίες τοῦ Ὁσίου μᾶς μετέφερε στήν ὁμιλία του.

Μεταξύ ἄλλων, μεταφέρουμε παρακάτω κάποια ἀποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ κ. Ἀθ. Ρακοβαλῆ:

-Ὁ Ὅσιος γέροντας μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού εἶχε ἀποκτήσει, ἐπιδροῦσε θεραπευτικά στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Εἶχε τό χάρισμα τῆς διόρασης καί ‘’κοιτοῦσε’’ κατ᾿ εὐθεῖαν τήν καρδιά αὐτοῦ πού τόν προσέγγιζε, γνώριζε τίς ψυχές καί τούς διαλογισμούς τῶν ἀνθρώπων. Θυμᾶμαι τήν πρώτη φορά πού τόν συνάντησα καί ἤμουν ἀντιδραστικός τοῦ εἶπα πώς Γέροντα δέν προσκυνάω τίς εἰκόνες καί τά λείψανα. Ὁ Ὅσιος Παΐσιος μοῦ εἶπε: ‘’Αὐτό εἶναι τό τίμιο ἐφόσον δέν πιστεύεις’’. Ἡ ἀπάντησή του μοῦ ἄρεσε, δέν εἶχε γκρίνια ἤ παρατήρηση. Σεβόταν τήν ἐλευθερία σου.

-Ὁ Ὅσιος πονοῦσε γιά τά δικά σου προβλήματα, τόσο πολύ, πού κάποια φορά ὅταν τοῦ εἶπα κάτι πού μέ ἀπασχολοῦσε στενοχωρήθηκε τόσο πολύ πού εἶπα καλύτερα νά μήν τό ἔλεγα. Κάποια φορά τοῦ εἶπα γιά τό πάθος μου ὅτι θυμώνω καί ὀργίζομαι πολύ καί σέ μεγάλο βαθμό. Τότε ὁ Ὅσιος μέ ἄφησε ἄναυδο μέ τήν ἀπάντησή του: ‘’Θυμᾶσαι, ὅταν ἤσουν μικρός πού κάποια φορά ἔφυγε ἕνα στενό σου συγγενικό πρόσωπο καί πῆγε γιά λίγο στήν Ἀθήνα; Ἔγινε αὐτό καί αὐτό καί ἀπό τότε ἐσύ ἀπέκτησες αὐτή τήν ἀντίδραση’’. Ὁ Ὅσιος μέ αὐτά πού γνώριζε μέ τήν φώτιση τοῦ Θεοῦ ἔκανε τήν λογική σου κομμάτια.

-Ὁ Ὅσιος δέν χρειαζόταν νά προσευχηθεῖ, ὅπως κάποιοι ἄλλοι γέροντες, πού τούς λές ἕνα θέμα καί σοῦ λένε: παιδί μου νά προσευχηθῶ καί θά σοῦ ἀπαντήσω αὔριο ἤ σέ λίγες ἡμέρες. Ὁ Ἅγιος Παΐσιος εἶχε ‘’ἀνοιχτή γραμμή’’ μέ τόν Θεό. Εἶχε καθαρθεῖ ἀπό τά πάθη πού χωρίζουν τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν Θεό -καί διατηροῦμε μέσα μας οἰκειοθελῶς- εἶχε ἀγαπήσει καί εἶχε ἑνωθεῖ μέ τόν Χριστό μας.

Ὁ παπά Ἰσαάκ, πού ἦταν ἕνα ἀπό τά στενότερα πνευματικοπαίδια του μοῦ διηγήθηκε κάποια φορά τό ἐξῆς περιστατικό: ‘’Προσευχόμουν κάποια νύχτα

στό κελί καί ἀκούω τήν φωνή τοῦ Γέροντα Παϊσίου νά μοῦ λέει: ‘’Πήγαινε στό διπλανό κελί’’. Στήν ἀρχή ἀπόρησα, ἀκούω καλά; Μετά δεύτερη φορά ἀκούω τό ἴδιο: ‘’Πήγαινε στό διπλανό κελί’’. Φοβήθηκα μήπως εἶναι κάτι πειρασμικό καί ἄρχισα νά προσεύχομαι χωρίς νά δίνω σημασία στήν φωνή. Μετά ἀπό λίγο πάλι ἄκουσα ἔντονα τήν φωνή τοῦ Γέροντα Παϊσίου: ‘’Πήγαινε στό διπλανό κελί’’! Τελικά ἀφοῦ ἔκανα τό σταυρό μου εἶπα, ἐφόσον δέν εἶναι κάτι ἐφάμαρτο, ἄς πάω νά δῶ. Ὅταν πῆγα δίπλα στό κελί, τί νά δῶ; Βλέπω πεσμένο κάτω τό γεροντάκι καί πλακωμένο μέ ἕναν κορμό δέντρου. Εἶχε πριονίσει ἀπό τό δάσος ξύλα, τά εἶχαν φέρει στήν αὐλή καί τό γεροντάκι προσπαθοῦσε νά τά κόψει σιγά-σιγά γιά νά ἔχει γιά τόν χειμῶνα ξύλα καί φαίνεται πώς καθώς τραβοῦσε τόν κορμό γύρισε, ἔπεσε καί τόν πλάκωσε. Τό γεροντάκι ἐν τῷ μεταξύ ἔλεγε: ‘’Κύριε ἐλέησον, Παναγία μου βοήθησέ με’’. Αὐτὸ τό ‘’εἶδε’’ ὁ Ὅσιος καί μέ ἔστειλε νά βοηθήσω τό γεροντάκι.’’

-Ὁ Ἅγιος Παΐσιος εἶχε μεγάλη παρρησία στόν Θεό καί ἔκανε στούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς καί πνευματικά δῶρα. Κάποια φορά καθώς μελετοῦσα ἕνα κεφάλαιο ἀπό τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο ‘’ἄνοιξε’’ ὁ νοῦς μου καί καταλάβαινα τά ἄπειρα νοήματα πού εἶχε τό συγκεκριμένο ἀπόσπασμα. Ὅπως βλέπουμε ἀπό πάνω τήν θάλασσα καί εἶναι μόνον ἐπιφάνεια ἀλλά ἄν βάλουμε μάσκα καί βυθιστοῦμε θά δοῦμε ὅτι ὑπάρχει ἕνας ὁλόκληρος κόσμος ἔτσι κι ἐγώ καταλάβαινα τά πολλά νοήματα τῆς συγκεκριμένης περικοπῆς. Μόλις λοιπόν πῆγα στό Ἅγιον Ὄρος, πῆγα στόν Γέροντα καί τοῦ τό εἶπα. Ὁ Ὅσιος μέ κοίταξε καί μοῦ εἶπε: ‘’Ἔ, ὁ καλός Θεός σέ κέρασε ἕνα σοκολατάκι…. Ὑπάρχουν ὅμως καί τοῦρτες…’’.

Αὐτά καί ἄλλα πολλά εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ἀκούσουμε ἀπό το στόμα τοῦ κ. Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ γιά τόν Ὅσιο Παΐσιο. Σέ ὅλους τούς παρευρισκόμενους μοιράστηκε, τιμῆς ἕνεκεν, τό dvd «Ὅσιος Παΐσιος», παραγωγή τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης.

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά εὐχαριστήσει θερμά τούς ἱερεῖς τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου Κερατσινίου: τόν ἀρχιμανδρίτη π. Ἰωάννη Μαρή, τούς πρωτοπρεσβύτερους π. Ἰωάννη Τσορμπατζόγλου καί π. Ἀριστείδη Ζαρκαδούλα καί τούς πρεσβύτερους Κωνσταντῖνο Μαργώνη καί Παναγιώτη Ρηγόπουλο γιά τήν ὅλη συνεργασία τους, γιά τήν φιλοξενία καί ἀγάπη τους.