Δελτίο τύπου της εκδήλωσης – ομιλίας του καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου στο Μαρκόπουλο στις 4-12

Μιὰ ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα καὶ ὄμορφη ἐκδήλωση εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ παρακολουθήσουν ὅσοι παρευρέθησαν στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Μαρκοπούλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, τὴν Κυριακὴ 4 Δεκεμβρίου 2016. Μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὸν χαιρετισμὸ ποὺ ἀπηύθυνε πρὸς τοὺς παρευρισκόμενους τὸ μέλος τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης κ. Γιώργος Παγώνης, τὸν λόγο ἔλαβε ὁ καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Λογγοβάρδας Πάρου, γέρων Χρυσόστομος Πῆχος, μὲ θέμα ὁμιλίας: «Τὸ θαῦμα τῆς σιωπῆς». 

Ὁ Γέροντας, ἀφοῦ μίλησε μὲ θερμὰ λόγια γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὴν προσφορὰ τῆς Ε.ΡΩ., ἀνέπτυξε τὴν ὁμιλία του κάνοντας ἀναφορὰ σὲ πρόσωπα τῆς Παλαιᾶς καὶ κυρίως τῆς Καινῆς Διαθήκης σχετικὰ μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο διαχειρίστηκαν τὴν ἀξία τῆς σιωπῆς, ὥστε νὰ προσεγγίσουν το Θεῖο. Ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς ξεχωρίζουν οἱ 12 Ἀπόστολοι, ὁ Βαπτιστὴς Ἰωάννης, ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ ἀσφαλῶς ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ἡ ὁποία μᾶς διδάσκει διὰ τῆς σιωπῆς καὶ τῆς ἄκρας ταπείνωσης καὶ ὑπακοῆς της πρὸς τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τριετὴς ἤδη ξεκίνησε νὰ βιώνει τὰ εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα τῆς σιωπῆς, ὅταν καὶ ἀφιερώθηκε ἀπὸ τοὺς γονεῖς της στὸ Ναό, ὅπου παρέμεινε γιὰ δώδεκα ἔτη καὶ μάλιστα στὸ πιὸ ἱερὸ μέρος αὐτοῦ, τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων. Μεγαλύτερο, ὅμως, παράδειγμα ὅλων ἀποτελεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, ὁ Ὁποῖος ἐπὶ τριάντα χρόνια ἔζησε στὴν ἀφάνεια καὶ τὴν σιωπή, προτοῦ ἐμφανιστεῖ δημοσίως καὶ ξεκινήσει τὸ ἀπολυτρωτικό Του ἔργο.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς πίστεώς μας, εἴτε ἦταν καλόγεροι σὲ Μοναστήρια, εἴτε ἀναχωρητὲς ἢ ἀσκητὲς στὴν ἔρημο ἢ ἄλλα ἀπομακρυσμένα ἀπὸ τὸν κόσμο σημεῖα, εἴτε λαϊκοὶ μέσα στὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ ὅλοι ἐν γένει οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἀγωνίστηκαν καὶ ἀγωνίζονται μέχρι σήμερα, ὥστε νὰ ζήσουν τὴν ἕνωση μὲ τὸν Θεὸ καλλιεργώντας τὴν ἀρετὴ τῆς σιωπῆς. Αὐτὴ εἶναι ποὺ στρέφει τὸν κάθε χριστιανὸ πρὸς τὸν ἔσω ἄνθρωπο, σὲ αὐτοσυγκέντρωση, αὐτοκριτική, μετάνοια, ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτημάτων καὶ τελικὰ μετοχὴ στὸ μεγαλύτερο τῶν μυστηρίων, τὴν Θεία Κοινωνία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ κατ’ οὐσίαν καὶ κατὰ κυριολεξία ἕνωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, καὶ βέβαια ὅλα αὐτὰ πάντα ὑπὸ τὴν συνεχή ἐπίβλεψη καὶ καθοδήγηση ἔμπειρου πνευματικοῦ ἱερέως.

Τέλος, ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη θὰ ἤθελε νὰ εὐχαριστήσει τὸν προϊστάμενο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Μαρκοπούλου πρωτοπρεσβύτερο π. Ἰωάννη Ὀρφανὸ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ σεβαστοὺς πατέρες καὶ συνεφημερίους του γιὰ τὴν ἀγάπη μὲ τὴν ὁποία περιέβαλαν τὴν ἐκδήλωση αὐτή.  

%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%b1%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%83%ce%b9%cf%89%cf%80%ce%b7%cf%83-1

%cf%84%ce%bf-%ce%b8%ce%b1%cf%85%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%83%ce%b9%cf%89%cf%80%ce%b7%cf%83-2