Δελτίο Τύπου της Εκδήλωσης για τον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο στην Θεσσαλονίκη

Τήν Κυριακή 3 Νοεμβρίου στά γραφεῖα τῆς ΕΡΩ στή Θεσσαλονίκη, ὁ κ. Στυλιανός Κεμετσετζίδης μετέφερε στό ἀκροατήριο μιᾶς κατάμεστης αἴθουσας τίς προσωπικές ἐμπειρίες τῆς γνωριμίας του μέ ἕναν σύγχρονο ὅσιο, τόν γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο.
Οἱ γέροντες μέ τούς ἁγιασμένους βίους, λειτουργώντας ὡς πυξίδα καί ὡς πρότυπα, ἐνθαρρύνουν καί παραδειγματίζουν τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, καί αὐτό ἀποδεικνύει ἡ προσέλευση τοῦ κοινοῦ στίς ἑκάστοτε παρουσιάσεις.