Δελτίο Τύπου ‘‘Στα Βήματα του Αγίου Παισίου’’ – Λευκάδα 6-4-2019

Τὸ Παράρτημα Λευκάδος τῆς Ἑνωμένης Ῥωμιοσύνης πραγματοποίησε τὸ Σάββατο 6 Ἀπριλίου 2019 ἐκδήλωση μὲ θέμα ‘‘Στὰ βήματα τοῦ Ἁγίου Παϊσίου’’ μὲ ὁμιλητὴ τὸν κ. Ἀθάνασιο Ρακοβαλῆ, καθηγητὴ Φυσικῆς, Ἁγιογράφο, Συγγραφέα.

Ἡ εκδήλωση τελοῦσε ὑπὸ τὴν Αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης καὶ φιλοξενήθηκε στὴν αἴθουσα τοῦ Ξενοδοχείου Ionion Star.

Στὴν ἀρχὴ τῆς ἐκδήλωσης ἔψαλαν τὰ ἀπολυτίκια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου ὁ π. Βασίλειος καὶ ὁ  π. Ἀναστάσιος.

Στὴν συνέχεια ὁ Γέροντας Νικηφόρος, ἔδωσε τὴν εὐλογία γιὰ τὴν ἐκδήλωση καὶ ἀναφέρθηκε στὴν δική του ἐμπειρία ἀπὸ τὴν γνωριμία του μὲ τὸν Ἅγιο Παϊσιο. Ἀκολούθησε ὀπτικοακουστικὸ ὑλικὸ μὲ τὴν ζωὴ τοῦ Ἁγίου.

Στὴν ὁμιλία του ὁ καθηγητής κ. Ρακοβαλῆς, ἀναφέρθηκε στὴν βιωματική του ἐμπειρία ποὺ ἔχει ἀποκτήσει ζώντας κοντὰ στὸν Ἅγιο Παϊσιο στὸ Ἅγιο Ὄρος γιὰ πολλὰ χρόνια.

‘‘ Ὁ Ἅγιος Παϊσιος φανέρωσε τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μπροστὰ στὰ ἔκπληκτα μάτια μας. Αὐτὸ κάνουν οἱ Ἅγιοι, φανερώνουν τὸν Χριστὸ μπροστὰ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς τους. Ὅσο πιὸ μεγάλος Ἅγιος εἶναι κανείς, τόσο πιὸ δυνατά, τόσο πιὸ καθαρὰ φανερώνει τὸν Χριστό. Τὸν φανερώνει μὲ τὴν ζωή του, τὰ λόγια του, τὶς πράξεις του, τὰ θαύματά του. Καὶ ἔχω μείνει ἔκπληκτος ἀπὸ τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν καλωσύνη τοῦ Χριστοῦ. Ἕνας Ἅγιος εἶναι ἕνας μικρὸς Χριστός. Εἶναι ὁ Χριστὸς ποὺ παρατείνεται μέσα στοὺς αἰῶνες.

Ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μία συνταρακτικὴ πραγματικότητα. Ὁ Χριστὸς ἑνώνεται μὲ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν κάνει Θεὸ κατὰ χάριν. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ λόγος τῶν Ἁγίων ἔχει δύναμη. Εὔχονται, καὶ ὁ Θεὸς ἐκπληρώνει τὴν ἐπιθυμία τους. Ἔχουν τέτοια παρρησία, τέτοια προσωπικὴ σχέση μὲ τὸν Θεό.Εὔχομαι ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, ὅλοι μας νὰ ἀναζητήσουμε καὶ νὰ βιώσουμε τὸν Χριστό.’’

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν χαιρετισμὸ τοῦ π. Ἀθανασίου, ἐκπροσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος καὶ Ἰθάκης κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ Ἑνωμένη Ῥωμιοσύνη εὐχαριστεῖ τὸν Γέροντά μας Νικηφόρο γιὰ τὴν εὐλογία καὶ τὴν συνεχὴ στήριξη τοῦ Παραρτήματός μας καὶ τὸν κ. Ρακοβαλῆ γιὰ τὴν τόσο ζωντανὴ ὁμιλία του στὴν παρουσίαση τῆς ζωῆς καὶ διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Παϊσίου.

Τέλος εὐχαριστοῦμε τοὺς σεβαστοὺς πατέρες, τοὺς ἐκπροσώπους πολιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἀρχῶν καὶ τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, τὰ σωματεῖα, τοὺς ἐκπροσώπους τῆς Ἑνωμένης Ῥωμιοσύνης Πατρῶν καὶ ὅλους τοὺς συμπατριώτες μας ποὺ τίμησαν τὴν ἐκδήλωσή μας. Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τὸ Ionion Star γιὰ τὴν φιλοξενία του, τὸν ΑΧΕΛΩΟΣ Τ.V. καὶ τὰ τοπικὰ μέσα ἐνημερώσεως ποὺ καλύπτουν τὶς ἐκδηλώσεις μας.

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα