Δελτίο τύπου εκδήλωσης με θέμα “Το καλύτερο μάθημα είναι να ξεμάθεις το κακό”, Γαλάτσι 11-11-2018

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη γιὰ τρίτη συνεχόμενη φορὰ εἶχε τὴν πολὺ μεγάλη εὐλογία νὰ ἔχει κοντά της τὸν γέροντα Λουκᾶ Φιλοθεΐτη, στὴν ἐκδήλωση ποὺ συνδιοργάνωσε μὲ τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Γαλατσίου σήμερα, Κυριακὴ 11 Νοεμβρίου 2018 καὶ ὥρα 18:00 τὸ ἀπόγευμα. Ἡ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸν χῶρο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Εἰρήνης εἶχε τίτλο: “Τὸ καλύτερο μάθημα εἶναι νὰ ξεμάθεις τὸ κακὸ”! Ὕστερα ἀπὸ σύντομο χαιρετισμὸ ἀπὸ μέλος τῆς ΕΡΩ Ἀθηνῶν, ὁ λόγος δόθηκε στὸν γέροντα Λουκᾶ, ὁ ὁποῖος ἀνέφερε περίπου τὰ ἑξῆς: 
 
«Κανένα ἔργο ἄξιο δὲν μπορεῖ νὰ κάνει κάποιος χωρὶς πειρασμό. Ἔτσι γνωρίζεται τὸ καλὸ ἔργο. Καὶ τὸ καλὸ πάντοτε νικάει τὸ κακό. Ὅ,τι γυρέψει κανεὶς μέσα του τώρα, αὐτὸ καὶ θὰ βρεῖ κατὰ τὴν ὥρα τῆς Κρίσεως. Τὸ κακὸ εἶναι κυρίως μέσα μας. Λυτρώνεται κανείς, ὅταν νικάει τὸν ἑαυτό του. Ὅποιος θέλει νὰ ἀκολουθήσει τὸν Χριστό, “ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν”!
 
Ἐκεῖνοι ποὺ σταύρωσαν τὸν Χριστό, δὲν θὰ σταυρώσουν καὶ τὴν Ἐκκλησία Του ὡς σῶμα; Ἡ δυστυχία, ὁ πόνος, ἡ συμφορὰ ἀνοίγουν τὴν καρδιὰ τοῦ πιστοῦ στὸν πόνο ὅλου τοῦ κόσμου. Κι ἔτσι πάσχει καὶ συμπάσχει μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, νεκροὺς ἤ ζωντανούς.
 
Ἐὰν ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς νὰ σοῦ ἔρθει κάτι ἀδόκιμο, πρέπει νὰ δείχνεις ὑπομονή. Μὲ τὸ καλὸ θὰ νικήσουμε τὸ κακό. Λένε οἱ Πατέρες: “Προκοπὴ τοῦ ἀνθρώπου ἡ ταπείνωσις ἐστί”. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ Ἅγιοι συνεχῶς λησμονοῦσαν τὰ κατορθώματά τους καὶ συνεχῶς ἐνθυμοῦνταν τὰ ἁμαρτήματά του. Ἔκανες, λοιπόν, κάτι καλό; Λησμόνησέ το.
 
Μὴν λαμβάνουμε ὑπ’ ὄψιν τὸ κακό. Ἡ ἁμαρτία, ἀκόμα κι ἄν ἔχει μαζί της ὅλη τὴν Οἰκουμένη, εἶναι ἀνίσχυρη. Ἀντιθέτως, ἡ ἀρετή, ἀκόμη κι ἄν ἔχει ὀλίγους μαζί της εἶναι πανίσχυρη. Μ. Βασίλειος: “Μὴν προσπαθεῖτε νὰ νικήσετε τὸ κακὸ μὲ τὸ κακό”!. Αὐτὸ συμβαίνει, ὅταν ἡ ψυχὴ δὲν δείχνει διάθεση ὑπομονῆς στὰ ἐπισυμβάντα δεινά. Διὰ τῆς συγγνώμης καὶ οἱ τυφλοὶ θὰ δοῦν τὸ φῶς. Ὅποιος προσπαθεῖ νὰ ἀρέσει στοὺς ὄχλους, γίνεται ὅμοιος μὲ τοὺς ὄχλους.
 
Ὁ πεσμένος ἄνθρωπος εἶναι ἀδύναμος, νικᾶται ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ παρασύρει καὶ ἄλλους μαζί του. Ὁ πονηρός καὶ οἱ δικοί του φοβοῦνται τοὺς δυνατοὺς χαρακτῆρες. Γυροφέρνει τὸν ἄνθρωπο στὶς ἀδυναμίες του. Τὸν ἔχει ἐνέχυρο τῆς διαθέσεώς του. Γι’ αὐτὸ μόνο διὰ τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας θὰ νικήσουμε τὶς ἀδυναμίες, τὰ πάθη μας.
 
Ὁ λόγος, ἡ λογικὴ εἶναι τὸ κατ’ εἰκόνα. Ἡ ἀρετὴ μᾶς ὁδηγεῖς στὸ καθ’ ὁμοίωσιν. Μᾶς συμβουλεύουν οἱ Πατέρες νὰ χαμηλώνουμε καθημερινὰ τὸ θυμικὸ μέρος τῆς ψυχῆς, ὥστε νὰ θριαμβεύσει μέσα μας ὁ Λόγος, ὁ Χριστός. 
 
Ἐὰν εἴμαστε Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, ἀλλ’ ὅμως ἔχουμε μόνον Ὀρθοδοξία χωρὶς ὀρθοπραξία, δὲν καταφέρνουμε τίποτα. Ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ διαλύει ὅλους τοὺς ἄλλους φόβους καὶ γίνεται χαρά, ἀλήθεια, ζωή. Ὁ κόσμος θὰ παραμερίζει πάντοτε ἀπέναντι σὲ κεῖνον ποὺ βαδίζει τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Ὅ,τι ὁ κόσμος γεννᾷ, ὁ Χριστὸς διὰ τὴν κολυμβήθρας ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ τὸ ἀναγεννᾷ. 
 
Παράδοση εἶναι ἡ ζωντανὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ φυλάττουμε ὅλες τὶς ἐγγράφους καὶ ἀγράφους παραδόσεις τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ. Νὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ.
 
Ὁ ἀσκούμενος τὸν ἑαυτό του, ὁ ἄνθρωπος δηλαδὴ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς ποὺ ἀποβάλλει ἀπὸ μέσα του τὸν ἑαυτό του, χωράει μέσα του ὅλους τοὺς ἄλλους. Ὁ παθῶν τὰ θεία εἶναι ἐκεῖνος ποὺ τὰ βάζει μὲ τὰ πάθη του. Ὅσο ἀγωνίζεται ὁ πιστὸς καὶ προσπαθεῖ νὰ εἶναι ἀκριβὴς στὰ τῆς πίστεώς του, τόσο πιὸ εὐαίσθητος γίνεται στὰ τῆς εὐσεβείας πράγματα. Μεταβαίνει ἀπὸ τὴν πράξη στὴν θεωρία (τοῦ Θεοῦ).
 
Ὁ ἄθεος δὲν ἔχει πατρίδα οὔτε ἐπίγεια οὔτε οὐράνια. Ἐὰν χάσουμε τὴν πίστη μας, χάνουμε καὶ τὴν πατρίδα μας. Μακρυγιάννης: “Χωρὶς πατρίδα ἔθνη δὲν ὑπάρχουν”! Ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει χωρὶς πατρίδα. Ἄς εὐχηθοῦμε ἡ Χάρις τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νὰ προστατεύσει τὸν τόπο μας καὶ ὅλους ἐκείνους ποὺ ἀγωνίζονται, ὥστε νὰ συνεχίσει νὰ στέκεται ἡ κληρονομιὰ ποὺ μᾶς ἄφησαν οἱ Πατέρες καὶ οἱ Ἅγιοι τῆς Πίστεώς μας»!
 
Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης μοιράσθηκε δωρεὰν σὲ ὅλους τοὺς παρευρισκόμενους τὸ βιβλίο τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης “Μέγας Ἀλέξανδρος”.
 
Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ εὐχαριστεῖ θερμὰ τὸν γέροντα Λουκᾶ Φιλοθεΐτη γιὰ τὴν πολὺ πλούσια σὲ θεολογικὰ νοήματα ὁμιλία του, τὸν π. Τίτο Γαρυφαλλάκη, προϊστάμενο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Γαλατσίου γιὰ τὴν φιλοξενία ὅλων μας στὸν Ναό, καθὼς καὶ ὅλους ὅσους ἐργάσθηκαν γιὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς σημερινῆς ἐκδήλωσης.
 
 
 
 
 
 
 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα