Δελτίο Τύπου Εκδήλωσης Ε.ΡΩ. στην Καβάλα 4-4-19

Μὲ τὴν χἀρη τοῦ Θεοῦ,πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Καβάλας μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἱ.Μητροπόλεως ΦΙΛΙΠΠΩΝ,ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ,ἐκδήλωση γιὰ τὸν Ὅσιο Παϊσιο τὴν Πέμπτη 4 Ἀπριλίου 2019 στὸν Ἱ.Ν.Ἁγ.Νικολάου Καβάλας, μὲ ὁμιλητὴ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ξάνθης & Περιθεωρίου κ.κ.Παντελεήμονα μὲ θέμα <<Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΑ>> ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καὶ πνευματικὸν τέκνον τοῦ Ὁσίου
Στὴν ἐκδήλωση παρευρέθηκε ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τῆς Ἱ.Μ.Φ.Ν.& ΘΑΣΟΥ κ.κ. Στέφανος,ἑκατοντάδες ἀδελφοὶ,ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν περιοχή μας ἀλλά,καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τῆς Μακεδονίας μας καὶ τῆς Θράκης,πλῆθος Ἱερέων ἀπὸ τὴν τοπική μας Μητρόπολη καθὼς καὶ ἀπὸ ὅμορες Μητροπόλεις.
Ἠ δομὴ τῆς ἐκδήλωσης ἦταν ὡς ἐξῆς : ἀρχικά,ἔγινε γνωστὴ ἡ ταυτότητα τοῦ Σωματείου μας ἐκ μέρους τῶν ὑπευθύνων νεότητος ἀπὸ τὸ μἐλος τοῦ Σωματείου μας κ.Χατζηαντωνίου Κων/νο.
Ἀκολούθησαν ὕμνοι πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου Παϊσίου,ἀπὸ φἰλους  Ἱεροψάλτες τῆς Ε.Ρ.Ω. Καβάλας.
Στὴν συνέχεια,στὸ Ἱερὸ Βῆμα τοῦ Ναοῦ προσῆλθε ὁ Μητροπολίτης Ξάνθης & Περιθεωρίου κ.κ.Παντελεήμων ὁ ὁποῖος,ἀφοῦ πρῶτα εὐχαρίστησε τὸν Μητροπολίτη μας κ.κ.Στέφανο ποὺ ἔδωσε τὴν εὐλογία του νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐκδήλωσή μας,κατὸπιν, συγκινητικὰ μᾶς μετέφερε ἐμπειρίες ποὺ εἶχε καὶ προσωπικὰ βιώματα ποὺ ἔζησε κοντὰ στὸν Ὅσιο ἐπὶ 22 συναπτὰ ἔτη,καθὼς καὶ διδαχὲς καὶ νουθεσίες του.
Ἔγινε ἀναφορὰ καὶ σὲ γεγονότα τὰ ὁποῖα εἶχαν ὡς στόχο τὴν πνευματικὴ οἰκοδομὴ ὅλων τῶν ἀδελφῶν. Συγκεκριμένα ὁ Σεβασμιώτατος ἀνάλωσε μεγάλο μέρος τῆς ὁμιλίας του σὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τοὺς νέους,πάντα μέσα ἀπὸ γεγονότα καὶ ἐμπειρίες σχετικὰ μὲ τὸν Ὅσιο, ἀναφορὲς σὲ θέματα νέων ζευγαριῶν καὶ τῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν.
Ὁ   Σεβασμιώτατος    ἐξῆρε   τὴν    προσπάθεια   ποὺ    καταβάλλει  τὸ Σωματεῖο,  νὰ προασπίσει   καὶ νὰ προβάλει τὶς πνευματικές μας ἀξίες.
Μὲ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας του, τὸν λόγο πῆρε ὁ Σεβαστὸς Ποιμενάρχης μας κ.Στέφανος ὁ ὁποῖος,εὐχαρίστησε    πολὺ τὸν Μητροπολίτη Ξάνθης κ.Παντελεήμονα καὶ ἐξέφρασε καὶ τὴν χαρὰ του πρὸς τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας ποὺ τὸν καλέσανε νὰ μᾶς μιλήσει γιὰ τὸν Ὅσιο.
Πρὶν τὸ κλείσιμο τὴς ἐκδηλώσεως,δόθηκε δῶρο ἀπὸ μιὰ εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου στὸν Σεβασμιότατο Μητροπολίτη  Ξάνθης & Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονα καὶ στὸν Σεβαστὸ Μητροπολίτη μας ὡς άντίδωρο τῆς μεγάλης ἀγάπης τους καὶ τῆς ἀμέριστης στήριξης ποὺ παρέχουν στὴν προσπάθειά μας ὥστε,καὶ ἐμεῖς νὰ μποροῦμε νὰ πραγματοποιοῦμε τοὺς σκοπούς μας ὡς ἀρωγοὶ ποὺ εἴμαστε στὸ δύσκολο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Πρὸς τὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως, ἐκ μέρους   τῶν ὑπευθύνων τῆς Ε.Ρ.Ω. Καβάλας, τὸ μέλος τοῦ  Σωματείου μας κ.Σάββας Κιοσέογλου,ἀναφέρθηκε στὴν ἰδιαίτερη εὐλογία ποὺ εἶχε ἀπὸ τὸν Θεὸ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Παντελεήμων, νὰ τὸν συνδέσει πνευματικὰ μὲ τὸν Ὅσιο Παϊσιο.
Θερμὲς εὐχαριστίες  στὸν Ἰεροκήρυκα τῆς Ἱ.Μητροπόλεώς μας π.Παῦλο Κίτσο γιὰ τὴν πρόθυμη καὶ ὁλοκάρδια στήριξή του, στοὺς Ἐφημέριους τοῦ  Ἱ.Ν.Ἁγ.Νικολάου Καβάλας π.Μιχαήλ καὶ π.Προκόπιο, στοὺς φίλους Ἱεροψάλτες τῆς Ε.Ρ.Ω. Καβάλας γιὰ τοὺς ὕμνους ποὺ ἀπέδωσαν πρὸς τιμὴν τοῦ Ὁσίου, σὲ ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς ποὺ βοήθησαν μὲ ὅλη τους τὴν καρδιὰ ἀνιδιοτελῶς ὅπως πάντα καὶ μὲ κάθε τρόπο, γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐκδήλωσή μας,καθὼς καὶ στοὺς ἀδελφοὺς ποὺ κάλυψαν τὰ ἔξοδά της.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκδηλώσεως,δόθηκε δωρεὰν DVD μὲ τὸν βίο τοῦ Ὁσίου Παϊσίου καὶ διανεμήθηκαν τὰ περιοδικὰ <ΕΡΩ>,<ΡΩΜΝΙΟΣ> κ.ἄ.
 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα