Άγιος Τύχων ο Θαυματουργός επίσκοπος

Βλάβην ὀλοθρεύοντος ἐκφυγὼν Τύχων,
Ζωῆς τυχὼν γέγηθε τῆς ἀνωλέθρου.
Ἕκτῃ καὶ δεκάτῃ κατερύκακε γαῖα Τύχωνα.

Λειτουργικά κείμενα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα