ΒΥΖΑΝΤΙΟ: Ἠ χιλιετής ἐποποιῒα.Τί ἦταν και τί δεν ἦταν

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη και η Κοινωνία Ὀρθοδοξίας

σᾶς προσκαλοῦν 

τό Σάββατο 10 Άπριλίου

στίς 20:30

 στη διαδικτυακή ὁμιλία στο στο youtube

https://youtu.be/-sNUGf7-1-g

στο zoom
 
Meeting ID: 839 8837 0538
 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ:   Ἠ χιλιετής ἐποποιῒα

Τί  ἦταν και τί δεν ἦταν 

Μία μοναδική πολιτική, πολιτισμική καί πολιτιστική Ἑνότητα  μέ βασικά χαρακτηριστικά πού σέ τέτοιο βαθμό καί σέ τέτοια διάρκεια

 χρόνου δέν ἐμφανίστηκαν πουθενά ἀλλοῦ στόν κόσμο.

Μία Αὐτοκρατορία καί ἕνας Πολιτισμός ὁ ὁποῖος χαρακτηρίστηκε ἀπό μία Κυρίαρχη Γλώσσα καί μία Θρησκεία γιά περισσότερο ἀπό Χίλια 

χρόνια.

Ποιός  ἦταν ὁ πραγματικός Ρόλος της καί ποιά ἡ Προσφορά της στήν Ανθρωπότητα. 

Με τον κ. Αβράαμ Κωστίδη

                                    Mπορεῖτε να ὑποβάλλετε ἐρωτήσεις στον παρακάτω σύνδεσμο

https://forms.gle/SKA1vG1gnovuFxvh9