«Βοήθα με, Γερόντισσα, καίγομαι…»

 

Η Γερόντισσα Μακρίνα προσευχόταν γιά όλους τους ανθρώπους και ιδιαιτέρως γιά όσους είχε γνωρίσει εν όσο ζούσε στον κόσμο. Με πολύ πόνο ευχόταν υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκοιμημένων, οι οποίοι δεν είχαν εξομολογηθεί, κυρίως θανάσιμα αμαρτήματα. Μία τέτοια περίπτωση, γιά την οποία παρακαλούσε καί άλλους ανθρώπους να προσεύχονται υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της, ήταν ή Γλυκερία, μία γνωστή της από τά νεανικά της χρόνια. Ή Γλυκερία στήν Κατοχή δεν άντεξε την πείνα καί γιά να επιβίωση άρχισε να κάνει στήν ζωή της παραχωρήσεις μέχρι πού κατέληξε στήν αμαρτία.

Ή Γερόντισσα μέ πολλή θλίψη διερωτάτο σε τί κατάσταση βρίσκεται ή ψυχή της Γλυκερίας, ή οποία είχε κοιμηθώ. Ένα βράδυ, ύστερα από έντονη προσευχή, είδε ένα πύρινο ποταμό καί στο μέσο του πάνω σε μία σχεδία διέκρινε την Γλυκερία, πού φώναζε προς την Γερόντισσα εκλιπαρώντας την γιά προσευχή καί βοήθεια: «Βοήθησέ με, Γερόντισσα, καίγομαι!». Αυτή ή εικόνα της Κολάσεως καί οι απεγνωσμένες κραυγές της Γλυκερίας δεν έφυγαν ποτέ από τον νου της Γερόντισσας καί ή προσευχή της γινόταν μέ πολύ πόνο ψυχής καί συντριβή γιά την ανάπαυση ανθρώπων, πού  έφευγαν από αυτόν τον κόσμο ανεξομολόγητοι καί ατακτοποίητοι ενώπιων τού Θεού.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ 1921/1995. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ 2013.