Σεράντα μήλα κόκκινα – Πόντος. Παιδικό φωνητικό σύνολο ΚΕΠΕΜ

Ένα από τα πιο γνωστά ποντιακά τραγούδια σε σκοπό του χορού ομάλ, το οποίο έχει συνδεθεί με συγκεκριμένους στίχους. Από την έρευνα ωστόσο προκύπτει ότι στον σκοπό τραγουδιόντουσαν δίστιχα της επιλογής των γλεντιστών, ανεξαρτήτως θεματολογίας. Για τον λόγο αυτό επιλέξαμε στην ηχογράφηση αυτή να πούμε δίστιχα, εκτός του πρώτου, το οποίο είναι πλέον σήμα κατατεθέν, της δικής μας επιλογής. 
Με τον τρόπο αυτό ο σκοπός αποκτά ολόκληρη τη δυναμική του στα πλαίσια του γλεντιού. Έτσι διδάχθηκε το τραγούδι και στα παιδικά τμήματα του Ωδείου “Σίμων Καράς” και το κλίμα αυτό προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε και στην ηχογράφηση. Η ηχογράφηση έγινε στον Προφήτη Ηλία Ηλιουπόλεως τον Ιούνιο του 2021.
 
Ποντιακή λύρα: Βασίλης Γαβριηλίδης 
Νταούλι: Σωτήρης Τσελές 
Διδασκαλία: Ελένη Μπούμπα, Δημήτρης Μαντζούρης