Πανέμορφες λήψεις από ψηλά: Καρπενήσι, λίμνη Τριχωνίδα, Ευπάλιο Φωκίδος