Ομιλία π. Γεωργίου Σχοινά: «Ὁ φαρισαϊσμός τῆς ἐποχῆς μας. Πόσο τελῶνες και πόσο φαρισαῖοι εἴμαστε;»

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη  

σᾶς προσκαλεῖ

 

τό Σάββατο 12 Φεβρουαρίου

στίς 20:30

 

στή διαδικτυακή ὁμιλία

Ὁ φαρισαϊσμός τῆς ἐποχῆς μας. 

Πόσο τελῶνες και πόσο φαρισαῖοι εἴμαστε;

Με τον π. Γεώργιο Σχοινά

Τήν ὁμιλία μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε στό 

στο youtube στόν σύνδεσμο 

 https://youtu.be/2XG1ZXBlYck

   

Μπορεῖτε ἐπίσης νά ὑποβάλετε ἐρωτήσεις στόν σύνδεσμο 

https://forms.gle/hG7WqRkt8TojuaXT9