Ο EMA εξετάζει περιπτώσεις ανωμαλιών της περιόδου μετά τον εμβολιασμό με mRNA COVID-19 εμβόλια

Μετάφραση: Αντώνιος Ανδρουλάκης , Φυσικός – Θεολόγος

Η PRAC αξιολογεί αναφερόμενες περιπτώσεις βαριάς εμμηνορροϊκής αιμορραγίας (βαριές περιόδους) και απουσίας εμμήνου ρύσεως (αμηνόρροια) με τα εμβόλια Comirnaty και Spikevax για τον COVID-19.

Η Επιτροπή είχε προηγουμένως αναλύσει αναφορές διαταραχών της εμμήνου ρύσεως στο πλαίσιο των συνοπτικών εκθέσεων ασφάλειας για τα εμβόλια COVID-19 που εγκρίθηκαν στην ΕΕ και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δεν υποστήριζαν την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ αυτών των εμβολίων και των διαταραχών της εμμήνου ρύσεως.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αυθόρμητες αναφορές διαταραχών της εμμήνου ρύσεως και με τα δύο εμβόλια και τα ευρήματα από τη βιβλιογραφία, η PRAC αποφάσισε να αξιολογήσει περαιτέρω τα περιστατικά βαριάς περιόδου ή αμηνόρροιας μετά τον εμβολιασμό.

Οι διαταραχές της εμμήνου ρύσεως είναι πολύ συχνές και μπορεί να εμφανιστούν με ένα ευρύ φάσμα υποκείμενων ιατρικών παθήσεων καθώς και από το άγχος και την κούραση. Περιπτώσεις αυτών των διαταραχών έχουν επίσης αναφερθεί μετά από μόλυνση από COVID-19.

Οι βαριές περίοδοι μπορεί να οριστούν ως αιμορραγία που χαρακτηρίζεται από όγκο, ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τη σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και υλική ποιότητα ζωής του ατόμου. Η αμηνόρροια μπορεί να οριστεί ως η απουσία εμμηνορροϊκής αιμορραγίας για τρεις ή περισσότερους μήνες στη σειρά.

Αφού εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, η PRAC αποφάσισε να ερευνήσει μια εις βάθος αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων αναφορών από συστήματα αυθόρμητης αναφοράς, κλινικών δοκιμών και της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας.

Σε αυτό το στάδιο, δεν είναι ακόμη σαφές εάν υπάρχει αιτιώδης σχέση μεταξύ των εμβολίων κατά του COVID-19 και των αναφορών για βαριές περιόδους ή αμηνόρροια. Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι τα εμβόλια κατά του COVID-19 επηρεάζουν τη γονιμότητα.

Ο EMA θα επικοινωνήσει περαιτέρω όταν γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.