Οι τέσσερις γνώμες

Τέσσερις γνώμες υπάρχουν για κάθε άνθρωπο: 
 
α) η γνώμη που έχει ο κόσμος γι’ αυτόν, 
β) η γνώμη που έχουν οι συγγενείς του, 
γ) η δική του γνώμη για τον εαυτόν του και 
δ) η γνώμη που έχει ο Θεός γι’ αυτόν, και αυτή είναι που τελικά μετράει.
Όλες οι άλλες γνώμες δεν έχουν καμμία βαρύτητα.
 
Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας †