«Ο διάβολος δεν μπορεί να δοκιμάσει μια ψυχή όσο θα ήθελε, αλλά όσο του επιτρέπει ο Θεός»

«Πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ Θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν». (Α Κορ. 10,13)

«Ο διάβολος δεν μπορεί να δοκιμάσει μια ψυχή όσο θα ήθελε, αλλά όσο του επιτρέπει ο Θεός. Αν οι άνθρωποι γνωρίζουν πόσο φορτίο αντέχει ένα άλογο ή ένα γαϊδουράκι ή μια καμήλα και τους βάζουν το κατάλληλο φορτίο’ αν ο αγγειοπλάστης γνωρίζει πόσο χρόνο πρέπει να αφήσει το αγγείο στη φωτιά, ώστε να μην σπάσει, αν το αφήσει περισσότερο χρόνο απ’ όσο πρέπει ή να μείνει ακατάλληλο για χρήση, αν το αφήσει λιγότερο’ αν ο άνθρωπος έχει τέτοια και τόση γνώση, τότε πόσο ασύγκριτα μεγαλύτερη είναι η γνώση και η σοφία του Θεού, ώστε να γνωρίζει την ποσότητα των πειρασμών που μπορεί να αντέξει κάθε ψυχή, όταν δοκιμάζεται, για να γίνει άξια να κληρονομήσει την βασιλεία των ουρανών»; (Άγιος Μακάριος ο Μέγας)

Από το βιβλίο: “Η ΣΤΕΝΗ ΠΎΛΗ” – Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ (Εκδόσεις: Πέτρου Μπότση)

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα