Με υποχρεωτικό βραχιολάκι νοσηλείας θα ταυτοποιούνται οι ασθενείς στα νοσοκομεία

Επισήμανση ΕΡΩ: «Το βραχιολάκι θα φέρει γραμμωτό κώδικα»

 

Νέα εγκύκλιος του υπουργείου υγείας δίνει οδηγίες για την ασφάλεια και την ταυτοποίηση των ασθενών και θεσπίζει το «βραχιολάκι νοσηλείας».

Στα πλαίσια αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, πλέον με την εισαγωγή κάθε ασθενή θα εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου, «βραχιολάκι νοσηλείας», το οποίο και τοποθετείται στον καρπό του ασθενή. 

Το βραχιολάκι νοσηλείας είναι χάρτινο, αδιάβροχο και αντιμικροβιακό, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.

 Τα σημεία εκτύπωσης είναι το Γραφείο Κίνησης (απέναντι από την παιδιατρική κλινική) και η Γραμματεία των ΤΕΠ. Το καρτελάκι δίνεται μαζί με την ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ του ασθενή.

Η χρήση του θα εξυπηρετήσει στην ασφαλέστερη ταυτοποίηση του ασθενή πριν από κάθε ιατρική πράξη. Φέρει το ονοματεπώνυμο, τον κωδικό περιστατικού – σε γραμμωτό κώδικα και άλλα βοηθητικά στοιχεία του ασθενή. Δεν απαιτείται πλέον καρτέλα ασθενούς μπροστά από το κρεβάτι νοσηλείας, ενώ και το νοσοκομείο μας συγκλίνει με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Ο ασθενής το φοράει σε όλη την διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο και σε περίπτωση που καταστραφεί ή αφαιρεθεί για οποιοδήποτε λόγο, θα εκδίδεται καινούργιο από τα παραπάνω σημεία.

 Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο:

«Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφαλούς λειτουργίας των Νοσηλευτικών μονάδων της χώρας και της διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη και καθιέρωση των απαιτούμενων διαδικασιών σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας για την άμεση συμμόρφωση του υγειονομικού προσωπικού με τους Διεθνείς Στόχους για την Ασφάλεια των Ασθενών (InternationalPatientSafetyGoals), όπως έχουν υιοθετηθεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι Διεθνείς Στόχοι για την Ασφάλεια των Ασθενών συνοψίζονται στα κάτωθι:

1ος στόχος: Ταυτοποιείστε τον ασθενή σας σωστά

2ος στόχος: Εξασφαλίστε την ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία

3ος στόχος: Εξασφαλίστε την ασφαλή χορήγηση των φαρμάκων υψηλού κινδύνου

4ος στόχος: Διασφαλίστε τη σωστή θέση, τη σωστή επεμβατική διαδικασία στο σωστό ασθενή

5ος στόχος: Μειώστε τον κίνδυνο εκδήλωσης λοιμώξεων που σχετίζονται με την παρεχόμενη φροντίδα

6ος στόχος: Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο πρόκλησης πτώσης για τον ασθενή σας και αποτελούν τους βασικούς άξονες με τους οποίους επιβάλλεται να εξοικειωθεί και να εφαρμόσει στην καθημερινή κλινική πράξη το σύνολο του προσωπικού που παρέχει ή/και εμπλέκεται στην παροχή της φροντίδας στους ασθενείς στο χώρο του Νοσοκομείου.

Δείτε περισσότερα για το βραχιόλι ταυτοποίησης:

vraxiolaki