Κωνσταντίνος Βαθιώτης: «Η φάρμα των ζώων» στην εποχή της παγκόσμιας δικτατορίας