κ. Λώλου: ἡ πανδημία καί ὁ ἐγκλεισμός προκάλεσε σοβαρά ψυχικά τραύματα στά παιδιά. «Ὁ ἐγκλεισμός ἔχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα ὅπως ἡ κατάθλιψη, ἡ ἐπιθετικότητα, ἡ βίαιη συμπεριφορά»

Ὑψηλό ἀριθμό περιστατικῶν κατέγραψε, ἀπό τόν Ἰούνιο μέχρι σήμερα, ἡ ἐπιστημονική ὁμάδα τῆς Παιδοψυχιατρικής Κλινικῆς τοῦ Καραμανδανείου.
Κατάθλιψη, αὐτοκτονικότητα, ὑπερβολικό στρές, διαταραχές λόγου, βίαιες συμπεριφορές, κατακλύζουν τά παιδιά σύμφωνα μέ τίς καταγραφές πού ἔχει κάνει ἡ ἐπιστημονική ὁμάδα τῆς Παιδοψυχιατρικής Κλινικῆς τοῦ Καραμανδανείου.
Ἡ συγκεκριμένη ὁμάδα μέ ἐπικεφαλῆς τή διευθύντρια τῆς Κλινικῆς, Εὐθυμία Ἀρ. Λώλου, δίνει στήν κυριολεξία μάχη προκειμένου νά καλύψει τά αὐξημένα αἰτήματα γονιῶν γιά τήν παροχή βοήθειας στά παιδιά τους.
 
Ἐνδεικτικό εἶναι ὅτι ἀπό τόν Ἰούνιο μέχρι σήμερα ἔχουν ἀντιμετωπιστεῖ στά τακτικά ἰατρεῖα τῆς Κλινικῆς 3.000 παιδιά. Ἐπίσης ἀπό τόν Ἰούνιο πού ξεκίνησε ἡ λειτουργία τῆς Κλινικῆς ἔχουν νοσηλευτεῖ 20 παιδιά.
 
«Ἡ Κλινική μας αὐτή τή στιγμή, παρά τίς ἀντιξοότητες, καί κυρίως τήν ἔλλειψη προσωπικοῦ, ἔχει πληρότητα πάνω ἀπό 68%» μᾶς ἐπισήμανε ὁ διοικητής τοῦ Καραμανδανείου Παῦλος Ἀθανασόπουλος.
 
Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ Κλινική αὐτή εἶναι ἡ μοναδική στήν εὐρύτερη περιφέρεια καί ἀπό τίς λίγες πού λειτουργοῦν πανελλαδικά. Αὐτό ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά φτάνουν στήν Πάτρα παιδιά ἀπό διάφορες περιοχές τῆς χώρας. «Ἐχουμε παιδιά ἀπό τή Ρόδο, τήν Κέρκυρα, τά Ἰωάννινα καί πολλές ἄλλες περιοχές. Τό εὐχάριστο εἶναι ὅτι ὅσα παιδάκια ἔχουμε νοσηλεύσει στήν Κλινική μας ἔχουν μία πολύ καλή ἐξέλιξη» προσθέτει ὁ κ. Ἀθανασόπουλος.
 
Ἀπό τήν πλευρά της ἡ διευθύντρια τῆς Κλινικῆς περιγράφοντας τά προβλήματα πού καταγράφουν στούς μικρούς ἀσθενεῖς μᾶς εἶπε: «Ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μέ πάρα πολλά προβλήματα. Τά παιδιά εἶναι φορτωμένα μέ πολλές ψυχικές διαταραχές. Ἀνάμεσα σέ αὐτές εἶναι ἡ κατάθλιψη, ἡ αὐτοκτονικότητα, τό ὑπερβολικό ἄγχος, ἡ σχολική ἄρνηση».
 
Ἡ κ. Λώλου τονίζει ὅτι ἡ πανδημία καί ὁ ἐγκλεισμός προκάλεσε σοβαρά ψυχικά τραύματα στά παιδιά. «Ὁ ἐγκλεισμός ἔχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα ὅπως ἡ κατάθλιψη, ἡ ἐπιθετικότητα, ἡ βίαιη συμπεριφορά. Πιστεύω ὅτι ὅσο περνάει ὁ καιρός θά βγοῦν πάρα πολλά προβλήματα στά παιδιά πού μεγαλώνουν κάτω ἀπό μή φυσιολογικές συνθῆκες, ὅπως εἶναι ὁ ἐγκλεισμός καί ὅλα αὐτά πού συνεπάγεται ἡ πανδημία».
 
Ἡ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
 
Τό μελανό σημεῖο στή λειτουργία τῆς Παιδοψυχιατρικής Κλινικῆς τοῦ Καραμανδανείου, εἶναι ἡ ὑποστελέχωσή της. Πάγιο καί χρόνιο πρόβλημα γιά τόν παιδοψυχιατρικό τομέα τοῦ Καραμανδανείου.
Σήμερα μόλις τέσσερις γιατροί ἐκ τῶν οἱ τρεῖς εἶναι μόνιμες καί ἡ μία ἐπικουρική καλοῦνται νά καλύψουν ὅλα τά παιδιά πού φτάνουν στά τακτικά ἰατρεῖα, στά ἔκτακτα στά ἐπείγοντα καί φυσικά νά παρακολουθοῦν ὅσα παιδιά νοσηλεύονται καί νά κάνουν καί ἐφημερίες.
 
«Πιεζόμαστε πάρα πολύ γιά νά καλύψουμε τίς ἐφημερίες. Μέ ὑπερπροσπάθεια πού κάνουμε ὅλοι καλύπτονται τά τακτικά ἰατρεῖα. Εἶναι πάρα πολύ δύσκολη ἡ κατάσταση διότι τά δικά μας περιστατικά δέν εἶναι μία ἁπλή ἐξέταση. Θέλεις πολύ χρόνο μέ τό παιδί καί πολύ χρόνο μέ τούς γονεῖς. Εἶναι μία σύνθετη κατάσταση» σημειώνει ἡ κ. Λώλου τονίζοντας ὅτι ἀπαιτοῦνται τοὐλάχιστον ἄλλοι δύο γιατροί γιά νά καλύπτονται ὅλες οἱ ἀνάγκες τις κλινικῆς καί τῶν παιδιῶν».