Η ΕΕ φέρνει το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι που θα περιέχει τα πάντα!

Μετάφραση: Καλλιντέρης Νικόδημος, νομικός

Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησαν προσχέδιο νομοθεσίας που ανοίγει τον δρόμο για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας-πορτοφολιού (EU Digital ID)!

Πρόκειται για νομοθέτημα που θα εφαρμοστεί εντός της ΕΕ και αποτελεί επικαιροποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακής ταυτότητας (eID) ενώ περιγράφεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως ψηφιακή ταυτότητα που περιλαμβάνει τα πάντα (all-in-one)!

Τα δεδομένα ταυτοποίησης και ηλεκτρονικών πιστοποιήσεων θα χρησιμοποιούνται διαδικτυακά αλλά και εκτός δικτύου (online και offline) για την πρόσβαση σε δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και αγαθά!

Το νέο ψηφιακό πορτοφόλι θα εξαρτάται από την δημιουργία διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφορετικών εθνικών προγραμμάτων και θα παρέχει διαδικτυακά υπηρεσίες ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης στους πολίτες, οι οποίοι κατά το Eυρωκοινοβούλιο δεν θα εξαρτώνται από εμπορικούς παρόχους.

Αυτό σημαίνει ότι μια κεντρική βάση δεδομένων θα λειτουργείται από τις κυβερνήσεις και το ψηφιακό πορτοφόλι θα περιέχει δεδομένα των πολιτών που θα αφορούν την προσωπική και επαγγελματική ζωή τους: προσωπικά διαπιστευτήρια, επαφές καθώς και κοινωνικά, οικονομικά και ιατρικά δεδομένα!

Η εισηγήτρια Romana Jerkovic δήλωσε επί λέξει στο Eυρωκοινοβούλιο: «Η ψηφιακή ταυτότητα δεν είναι πλέον απλά ένα καλό αντικείμενο για να το κατέχεις, αλλά ένας νέος τρόπος κοινωνικής συμμετοχής και ενδυνάμωσης καθώς και ένα εργαλείο για μια συμπεριληπτική ψηφιακή Ευρώπη».

Μερικές από τις τροποποιήσεις σε σχέση με το αρχικό προσχέδιο εισάγουν την δυνατότητα του πορτοφολιού να διαβάσει και να επικυρώσει/επαληθεύσει ηλεκτρονικά έγγραφα και διαδράσεις μεταξύ δικτύων peer-to-peer. Άλλοι μιλούν για την ενίσχυση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας και την καταγραφή όλων των συναλλαγών προκειμένου οι τρίτοι να λογοδοτούν!

Η έγκριση του σχεδίου για την επικαιροποίηση του του ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακής ταυτότητας (eID) κατ’  αυτόν τον τρόπο προήλθε από ψηφοφορία της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Βιομηχανία, την Έρευνα και την Ενέργεια, με 55 μέλη να ψηφίζουν υπέρ, 8 κατά ενώ απείχαν 2.

Μία ακόμη ψηφοφορία με σχεδόν πανομοιότυπα αποτελέσματα (57-7-3) ενέκρινε την πρόταση ώστε αυτή να προχωρήσει στις διοργανικές διαπραγματεύσεις (σημ. πρόκειται για στάδιο στη διαδικασία της νομοθεσίας στην ΕΕ), με την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου να προγραμματίζεται για τα μέσα του Μαρτίου ώστε να την ψηφίσει.

Οι παράγοντες πίσω από το νέο ψηφιακό ευρωπαϊκό πορτοφόλι ισχυρίζονται ότι θα είναι εθελοντικής χρήσης και υπόσχονται ότι θα ληφθούν μέτρα ώστε όσοι επιλέξουν να μην εγγραφούν στο (νέο) σύστημα να μην υποστούν διακρίσεις.

Το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο είπε ότι η πρόταση περιέχει πρόνοιες που επιτρέπουν στους πολίτες να ζητούν, να αποκτούν, να αποθηκεύουν, να συνδυάζουν και να κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πορτοφολιού καθώς και των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών με ασφαλή τρόπο!

Ως προς το ζήτημα δε, γιατί η ΕΕ χρειάζεται ένα επικαιροποιημένο eID, το Ευρωκοινοβούλιο δηλώνει ότι οι δημόσιες και οι ιδιωτικές υπηρεσίες έχουν ψηφιοποιηθεί ταχύτατα, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών.

Αλλά, η δήλωση συμπληρώνει ότι «σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η διευκόλυνση υπάρχει με τη θυσία της απώλειας ελέγχου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενώ τέτοιες λύσεις-διευκολύνσεις δεν είναι συνδεδεμένες  με τη συμβατική ταυτότητα, η οποία καθιστά δύσκολο τον περιορισμό της απάτης και των απειλών στον κυβερνοχώρο».

πηγή