Γέροντος Δωροθέου: Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΑΓΑΠΑ.

† Γέροντος Δωροθέου

 

«Ἡ ἀγάπη πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει» (Α΄ Κορ. 13, 7). 

Τόν Θεό δέν πρέπει μόνο νά τόν πιστεύεις, πρέπει καί νά τόν ἐμπιστεύεσαι. Ἡ μακροχρόνια διαπάλη μέ τούς πειρασμούς σέ ὁδηγεῖ στό συμπέρασμα ὅτι ὁ Θεός πάντα σέ προστάτευσε, πάντα σέ προστατεύει ἀλλά καί πάντα θά σέ προστατεύει. 

Δέν εἶναι μόνο ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἔλλειψη ἀπόγνωσης, εἶναι μιά ἐσωτερική πληροφορία πού σέ βεβαιώνει γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΑΓΑΠΑ. Μία τεράστια ἀνακάλυψη. 

Στό τέλος τοῦ δρόμου σου δέν ἔχεις ἄγχος, φοβίες, ἀνασφάλειες ἀλλά μιά βεβαιότητα. Δέν φοβᾶσαι τήν ἀποτυχία, δέν θέλεις ἀνθρώπινη ἀναγνώριση, θέλεις τόν Χριστό. Αὐτό εἶναι τό ἀποκύημα τῶν πειρασμῶν καί τῶν θλίψεων. Ὅλα εἶναι Χριστός. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τό ἐξέφρασε μετά τόσες δοκιμασίες καί θλίψεις: «τά πάντα ἐν πᾶσι Χριστός».

Καί οἱ Προτεστάντες λένε «ὁ Θεός σέ ἀγαπᾶ», ἀλλά δέν τό συνδέουν μέ τίς θλίψεις, τούς πειρασμούς, τίς ἀνάγκες. Δέν εἶναι, ὅμως, μιά εἰσαγωγική παρατήρηση ἀλλά τό ἀπόσταγμα τῆς ἐν Χριστῷ πορείας σου στό τέλος τοῦ δρόμου. Γι’ αὐτό μή δειλιᾶς νά πορευθεῖς «διά πυρός καί ὕδατος» (Ψαλμ. 65, 12). Ἡ ἐμμονή σου στό θέλημα τοῦ Κυρίου σέ κάθε περίσταση σέ ὁδηγεῖ, τελικά, στόν ἴδιο τόν Κύριο.

Αρχιμ. Δωροθέου,

Γράμματα στους αδελφούς,

ΤΟΜΟΣ Β’, ημερολόγιο

Ιερό Ησυχαστήριο Άγιος Γεώργιος, Αύρα Καλαμπάκας

 

ΠΗΓΗ