Γερμανία: Έρευνα συνδέει την υπερβάλλουσα γενική θνησιμότητα με το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού

Σύμφωνα με νέα εκτεταμένη έρευνα στην Γερμανία, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμου για τον covid-19.
Οι θνησιγένειες (stillbirths) σημειώνουν αύξηση της τάξης του 11%.
 
Ολόκληρη η μελέτη υπάρχει ΕΔΩ