Γάμος ομοφυλόφιλων

 

Τίς τελευταῖες δεκαετίες στήν Ἑλλάδα, παρά τίς κοκορομαχίες τῶν κομμάτων ἐξουσίας, παρατηροῦμε μία πιστή τήρηση τῆς νεοταξικῆς ἀτζέντας ἀπό ὅλες τίς κυβερνήσεις.

Εἰδικότερα ἐφαρμόζεται διαχρονικά πλήρης στήριξη στά ΛΟΑΤΚΙ αἰτήματα καί ἀνύπαρκτη δημογραφική πολιτική. Μάλιστα ἡ σημερινή κυβέρνηση συνέστησε γενική γραμματεία «δημογραφικῆς πολιτικῆς», ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μόνο μέ τό φεμινισμό (!), δείχνοντάς μας γιά ἄλλη μία φορά ἐξόφθαλμα, γιά πόσο ἀφελεῖς μᾶς ὑπολογίζουν οἱ ἄρχοντές μας.

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἑτοιμάζεται καί τό σχέδιο νόμου γιά τήν ἀναγνώριση γάμου ὁμοφυλοφίλων, γιά νά δεχτεῖ ὁ ἱερός θεσμός τῆς οἰκογένειας ἀκόμα ἕνα ἰσχυρό χτύπημα ἀπό ἀνθρώπους πού ὑποχρεώνονται ἀπό τό Σύνταγμα νά τόν προστατεύουν. Φυσικά, θά ἀκολουθήσει καί ἡ δυνατότητα υἱοθεσίας, ἀφοῦ οἱ κυβερνῶντες γνωρίζουν καλά ὅτι ἀκόμα καί ἄν δέν τό νομοθετήσουν ρητῶς, ἀνοίγουν τόν δρόμο γιά δικαστική διεκδίκηση υἱοθεσίας ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια, μέ πρόσχημα τήν «ἀνισότητα» πού θά δημιουργηθεῖ ἀνάμεσα στά δυό εἴδη γάμων.

Τά συστημικά ΜΜΕ ἐδῶ καί χρόνια διαφημίζουν αὐτό τό «ἄνοιγμα» τοῦ γάμου, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι δῆθεν ὁ γάμος ὁμοφυλοφίλων ἀναγνωρίζεται σέ ὅλο τόν πολιτισμένο κόσμο. Στήν πραγματικότητα, ὁ γάμος ὁμοφυλοφίλων ἰσχύει σήμερα σέ 29 χῶρες σέ ὅλο τόν κόσμο, ἐνῶ πολλές εὐρωπαϊκές καί ὄχι μόνο χῶρες, ἔχουν μέχρι καί συνταγματική ἀπαγόρευση τέτοιων γάμων!

Σαφῶς καί σεβόμαστε κάθε ἄνθρωπο καί ὀφείλουμε νά τόν ἀντιμετωπίζουμε ὡς εἰκόνα Χριστοῦ, χωρίς χλεύη καί διακρίσεις. Τό θέμα τοῦ γάμου, ὅμως, δέν εἶναι ζήτημα ἰσότητας, διακρίσεων καί δικαιωμάτων, ἀλλά φυσικῶν νόμων, ἡ ὑπέρβαση τῶν ὁποίων συνιστᾶ οὐσιαστικά προσβολή τῆς ἔννομης τάξης, ἡ ὁποία ὀφείλει νά ἐναρμονίζεται μέ τά φυσικά ἰδιώματα τῶν ἀνθρώπων. Δέν εἶναι, δηλαδή, ὁ νόμος πού ἀπαγορεύει σέ ὁμοφυλόφιλους νά ἀποκτήσουν παιδιά, ἀλλά ἡ φύση. Καί αὐτό δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει, ὅσα νομοθετήματα καί ἄν ἐπιβάλει τό διεθνές λόμπυ τῶν ΛΟΑΤΚΙ.

Ἡ θεσμοθέτηση τέτοιων σχέσεων ὡς ἀπόλυτα φυσιολογικῶν καί καθ’ ὅλα ὁμοίων μέ τόν ἑτερόφυλο γάμο, θά ἔχει ὡς συνέπεια καί τήν πιό δυναμική «κατήχηση» τῶν παιδιῶν στά «πολύχρωμα» εἴδη οἰκογένειας, ὅπως ἤδη ἐπιχειρεῖται μέ τά προγράμματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς πού εἰσήχθησαν μέ τή σημερινή κυβέρνηση στά σχολεῖα. Θά δίνεται οὐσιαστικά ὤθηση στήν παιδική καί ἐφηβική περιέργεια, στόν πειραματισμό, στόν «ἀναστοχασμό» περί τοῦ βιολογικοῦ ἤ κοινωνικοῦ φύλου, κάτι πού εἶναι καταστροφικό γιά τόν εὐαίσθητο, εὐμετάβλητο καί πολλές φορές ἀντιδραστικό ψυχικό κόσμο τῶν νέων.

Γιά ἐμᾶς, γάμος, ἀνέκαθεν ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι ἡ ἕνωση δυό ἀνθρώπων διαφορετικοῦ φύλου, μέ σκοπό τήν κοινή πορεία πρός τή θέωση καί τή δημιουργία οἰκογενείας. Αὐτή ἡ παραδοσιακή οἰκογένεια εἶναι τό κύτταρο τῆς κοινωνίας. Αὐτή ἀποτελεῖ τό κρυφό σχολειό μέσα στή σημερινή πνευματική γενιτσαροκρατία καί δημιουργεῖ προσωπικότητες πού ἀντιστέκονται στίς νεοταξικές ἐπιβουλές. Αὐτή ἡ οἰκογένεια δέν παρασύρεται ἀπό τούς διαμορφωτές τῆς κοινῆς γνώμης καί δέν βρίσκει ἀδιέξοδα γιατί στρέφεται πάντα πρός τόν Θεό. Αὐτή ἡ οἰκογένεια εἶναι ἐμπόδιο στά σχέδια τῶν μεγάλων ἐπανεκκινητῶν καί γι’ αὐτό ἐπιχειρεῖται νά ἀντικατασταθεῖ ἀπό νέες μορφές «οἰκογενείας».

Ὁ κατακλυσμός ἀπό τέτοιες «προοδευτικές» ἐξελίξεις μᾶς δημιουργεῖ ἕνα σφίξιμο, μία δικαιολογημένη ἀγωνία γιά τίς οἰκογένειές μας, γιά τά παιδιά μας, γιά τά παιδιά τῶν διπλανῶν μας, γιά τίς ἑπόμενες γενιές, γιά τίς ὁποῖες στήνεται ἕνα δυστοπικό σκηνικό πνευματικῆς ἀνελευθερίας καί σαρκικῆς ἀσυδοσίας, πού θέλει τόν ἄνθρωπο δέσμιο στά προσωπικά του πάθη, μέ ἀπώτερο σκοπό νά εἶναι δέσμιος στά κελεύσματα τῶν ἀνθρώπων πού θέλουν νά ἐλέγχουν τίς τύχες τῆς ἀνθρωπότητας.

Γιά αὐτό, προτείνουμε καί σέ αὐτή τήν περίπτωση κάθε νόμιμη ἀντίδραση στά ἀπαράδεκτα σχέδια τῶν κυβερνώντων, ἀλλά κυρίως τή μεγαλύτερη ἀντίδραση πού εἶναι ἡ προσωπική μας μετάνοια, ἡ σοβαρότερη ἐνασχόληση μέ τά παιδιά μας καί ἡ θωράκισή τους μέ τά ἰσχυρά ὅπλα τῆς προσευχῆς καί τῶν Μυστηρίων. Νά βιώσουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πιό ἔντονα τήν πνευματική ζωή τῆς διαρκοῦς μετανοίας, ὥστε νά δώσουμε ἔμπρακτα τήν ἀντιπρόταση στούς ἀδελφούς μας, πού ἐπιπλέουν χωρίς ἐλπίδα ἀναστάσεως στό πέλαγος τῶν θλίψεων. Νά μήν ξεχνᾶμε στήν προσευχή μας καί τούς ἀδελφούς μας πού δοκιμάζονται ἀπό τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, νά τούς δίνει ὁ Θεός φώτιση, δύναμη καί πνευματική προκοπή.

ΕΚ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ.