Φώσκολος (Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης): Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα κοιτάσματα από την Αλάσκα, τον Κόλπο του Μεξικού και τον Αραβικό Κόλπο

Ο ομότιμος καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και ομότιμος ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά εκτιμά ότι οι ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου που θα εντοπιστούν από τις γεωτρήσεις είναι τέτοιες που θα αλλάξουν τον ευρωπαϊκό αλλά και τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.
Θεωρεί ότι τα κοιτάσματα σε μία μόνο από τις υπό έρευνα περιοχές είναι μεγαλύτερα από αυτά της Αλάσκας και συνολικά οι ποσότητες στου ελλαδικού χώρου περισσότερες από αυτές στον Κόλπο του Μεξικού ακόμα και του Αραβικού Κόλπου.
Πιστεύει ότι ποσότητες φυσικού αερίου ανέρχονται σε τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια και σε δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, που θα αλλάξουν το στρατηγικό status της Ελλάδας και της Κύπρου και θα απεξαρτήσουν πλήρως ενεργειακά την Ευρώπη από τη Ρωσία.