Εξακολουθεί να είναι προφυλακισμένος ο Βορειοηπειρώτης Δήμαρχος Χειμάρρας από το αλβανικό καθεστώς