ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ!!!

Ξεκίνησαν στό Βοτανικό οἱ ἐργασίες κατεδάφισης, γιά νά κτιστεῖ τζαμί, μέ δαπάνες τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, οἱ ὁποῖες δέν προβλέπονται ἀπό καμμιά συμφωνία τῶν συναρμόδιων ὑπουργείων. Ἐν μέσῳ οἰκονομικῶν περικοπῶν λόγῳ κρίσης, ἐν τούτοις διατίθενται κονδύλια γιά τζαμί!

 

Τμῆμα εἰδήσεων defencenet.gr