Ἐμειώθη κατά 3,1% ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς γιά τόν πληθυσμό τῆς Ἑλλάδος ἐπιβεβαιώνουν αὐτό πού εἶχαν προβλέψει οἱ εἰδικοί.

Ὁ πληθυσμός τῆς χώρας ἐμειώθη αἰσθητά τά τελευταῖα δέκα χρόνια. Συμφώνως πρός τήν ἀπογραφή τοῦ 2021, ὁ συνολικός μόνιμος πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος ἀνέρχεται σέ 10.482.487 ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων τά 5.356.510 εἶναι γυναῖκες (51,1%) καί 5.125.977 ἄντρες (48,9%). Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ πληθυσμός ἔχει μειωθεῖ ἀπό τήν προηγούμενη ἀπογραφή κατά 3,1%! Ἡ μεγαλύτερη μείωσις πληθυσμοῦ παρατηρεῖται στήν Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας κατά 10,3% καί ἀκολουθοῦν ἡ Περιφέρεια Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης κατά 7,6%, ἡ Περιφέρεια Στερεᾶς Ἑλλάδος κατά 7,1%, Πελοποννήσου κατά 6,6% καί Θεσσαλίας κατά 6,1%.

Ἀντιθέτως, ἡ Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου κατέγραψε αὔξηση πληθυσμοῦ 6,1%, συγκριτικῶς μέ τήν ἀπογραφή τοῦ 2011, ἐνῷ καί ἡ Περιφέρεια Κρήτης κατέγραψε πληθυσμιακή αὔξηση, ἄν καί ὁριακή, ὕψους 0,2%.

Ἀναφορικῶς πρός τούς Δήμους πού ἀποτελοῦν πρωτεύουσες Περιφερειακῶν Ἑνοτήτων, οἱ 24 κατέγραψαν αὔξηση, παρά τήν συνολική τάση γιά μείωση στό σύνολο τῆς ἐπικρατείας, ἐνῷ παρατηρεῖται αὔξησις καί σέ μία σειρά ἀπό Δήμους τουριστικῶν περιοχῶν, ὅπως αὐτοί τῶν Ξάνθης, Ἰωαννιτῶν, Λαρισαίων, Χαλκιδέων, Ζακύνθου, Ἀργοστολίου, Πατρέων, Καλαμάτας, Πειραιῶς, Μυτιλήνης, Ἰκαρίας, Καλυμνίων, Καρπάθου, Κῶ, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου καί Μικρῶν Κυκλάδων. Τέλος ὁ πληθυσμός στό Λεκανοπέδιο Ἀττικῆς παραμένει σταθερός.

https://www.estianews.gr