Δρ Ηλίας Κονοφάγος: Παγκοσμίου ενδιαφέροντος τα τεράστια κοιτάσματα στο Αιγαίο!

Στη συνέντευξή (25-01-2023) μετέχει ο Χημικός Μηχανικός, μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών και εμπειρογνώμων σε θέματα ενέργειας Δρ Ηλίας Κονοφάγος, ο οποίος αναλύει τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα.

Σημειώνει ιδιαίτερα την «αισιοδοξία» της Exxon Mobil η οποία ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση ότι προτίθεται να παρακάμψει ερευνητικά στάδια, δεν θα προβεί σε τρισδιάστατες έρευνες μετά τις δυσδιάστατες, και θα προχωρήσει σε δοκιμαστική γεώτρηση εντός του έτους στα θαλάσσια τεμάχια στην Κρήτη.

Όπως εξηγεί ο κ. Κονοφάγος η Exxon Mobil διαθέτει εξελιγμένη τεχνολογία που της επιτρέπει να διαπιστώσει την πληρότητα σε φυσικό αέριο των στόχων κοιτασμάτων (των φυσικών δεξαμενών) και να αποφασίσει έτσι με μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας αν θα προχωρήσει σε δοκιμαστικές γεωτρήσεις…

Η πρόθεση και της έτερης μεγάλης αμερικανικής ενεργειακής εταιρείας, της Chevron, να εμπλακεί σε έρευνες στην περιοχή, είναι ενδεικτικό για το ενδιαφέρον που έχει ο ελληνικός βυθός.