Διονύσιος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας (3ος αι. μ.Χ.): Πώς αντιμετώπιζαν την λοιμώδη ασθένεια οι χριστιανοί και οι ειδωλολάτρες