Χριστός Ἐτέχθη! Μία ξεχωριστή επιστολή του μακαριστού γέροντος Δωροθέου

Ένα Χριστουγεννιάτικο γράμμα προς τους αδελφούς:
 
Δημοσιεύουμε παρακάτω μέρος μίας  επιστολής του μακαριστού γέροντός μας Δωροθέου, η οποία γράφτηκε από τον ίδιο το γέροντα τα Χριστούγεννα του έτους 2008, σε μία από τις ενορίες του στην Αμερική:
 
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί,

Ἡ χάρις καί ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ νά εἶναι μαζύ σας.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

Καί μόνο ἡ λέξη σέ κάνει νά αἰσθανθεῖς ἀνέτοιμος. Ἡ ἀγάπη τοῦ κόσμου τούτου συσκοτίζει τό θαῦμα τῆς οὐράνιας συγκατάβασης, τήν ἀπέραντη ὁμορφιά τοῦ Θεοῦ ὡς βρέφος. 

Καί μόνο οἱ μοναχοί ἴσως, ἤ καί ἄλλοι ἀπελπισμένοι κρατοῦν στήν καρδιά τους  καλά φυλαγμένη τήν ἀναμονή γιά τό θαῦμα.              

                         Γιά τήν ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ!                             

Τήν  πάχυνση τοῦ Λόγου.

Στά Χριστούγεννα ἑορτάζουμε τό μεγαλύτερο θαῦμα ἀπό τήν δημιουργία τοῦ κόσμου. 

Ὁ Πλάστης ὁμοιώθηκε μέ τό πλάσμα του. Ὁ ἄπειρος Θεός ἔγινε πεπερασμένος ἄνθρωπος. Ὁ Θεός πού εἶναι ἀμέθεκτος ὡς πρός τήν οὐσία του,εἶναι μεθεκτός ὡς πρός τίς ἐνέργειές του. 

Γιά αὐτούς πού ἐννεοί παρατηρούν τόν Θεό οἱ στίχοι τοῦ ψαλμωδοῦ ἠχοῦν: 

«τά λόγια τοῦ Θεοῦ λόγια ἁγνά, ἀργύριον καθαρόν, κεκαθαρμένον ἑπταπλασίως».

Ἀλήθεια πῶς εἶναι ο Θεός; 

Τόσο καθαρός, τόσο ἁγνός, τόσο γνήσιος, τόσο ἀληθινός!

Καί σκέφτομαι πώς κάθε φορά πού ὑπῆρξα ψεύτικος καί κάλπικος καί ἀνεπαρκής ἴσως πλήγωσα αὐτήν τήν καρδιά τοῦ Θεοῦ. 

Καί ἐγώ πού ὅρισα στἠ ζωή μου νά μήν πληγώσω οὔτε ἔναν ἄνθρωπο, ἄπειρες φορές ἐπλήγωσα τήν καρδιά τοῦ Εὐεργέτη μου. 

Καί εὐρισκόμενος στό τέλος μιᾶς τέτοιας διαδρομῆς ἀπορώ μέ τήν σκληροκαρδία μου καί τήν άνεντιμότητά μου. 

Πόσο, ὄμως, θά ἤθελα νά εἴμουν ἐκεῖ! 

Στήν Βηθλεέμ! 

Λαμπρός καί καθαρός καί ἀνέγγιχτος ἀπό τήν ἁμαρτία πού τόσο ἐδούλεψα. 

Κύριέ μου βοήθησέ με. 

Νά σοῦ χαμογελάσω: καλωσόρισες.

Εἶναι χιλιάδες χρόνια πού σέ περιμέναμε, οἱ σκλάβοι.

Νά μᾶς ἐλευθερώσεις.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ,

π. Δωρόθεος, ἱερομόναχος 

 

Beloved brothers and sisters in Christ,

May the grace and love of our Lord Jesus Christ be with you.

CHRISTMAS. By only spelling the word you feel unprepared. The love of this world obscures the miracle of the heavenly condescension, the endless beauty of the divine babe. Perhaps it is only the monks or any other hopeless people who keep well in their hearts the expectation of the wonder:

The INCARNATION.

The humanization of the Word.

During Christmas we celebrate the greatest miracle since the creation of the world: The Creator became the same with his creature. The infinitive God became a defined man. Man cannot participate to God’s substance but only to   His actions. For those who are in wonder lovingly watching God, the psalm of David is informative: “the words of God are pure words, pure silver, seven times purified”. Truly, how is God? So clean, so pure, so genuine, so truthful! But as for me, I think that every time when I was unreal or false or inadequate I may have hurt this heart of God. And even if I have set as a goal in my life never to hurt any human; I have hurt numerous times the heart of my Benefactor. And now, being close to the end of this trail I wonder with the hardness of my heart and with my dishonesty.

But, how much I wish if I was there!

In Bethlehem! 

Shinning and pure and untouched by the sinfulness that I have worked for. 

O my Lord help me. To smile you: welcome! There have been thousands of years that we, the slaves, were waiting for you to come and liberate us.

October 2008.

With love in Christ,

Fr. Dorotheos, hieromonk.

 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΡΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ