ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ἡ «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» προσφέρει τὸ παρὸν βιβλίο «Ἀνατομία Οἰκογενειακῶν θεμάτων»
ὡς βοήθημα στοὺς νέους τῆς ἐποχῆς μας,
οἱ ὁποῖοι παρὰ τὶς ὑπάρχουσες δυσκολίες (ἀνεργία, ὑποτίμηση τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ, ἔλλειψη προτύπων κτλ)
εἶναι δυνατὸν νὰ ξεπεράσουν, μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ,
ὅλες τὶς δυσκολίες καὶ νὰ δημιουργήσουν μιὰ καλὴ καὶ εὐλογημένη οἰκογένεια.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: 2310552207
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

 

www.enromiosini.gr wp content files 2015 05 Εξώφυλλο Ανατομίας τελικό3.pdf