Από τα χωράφια της Ευρυτανίας στην Αμερική | 102 χρόνια γεμάτα ζωή