Αναστέλλεται η λειτουργία 4 νηπιαγωγείων στο Βόρειο Αιγαίο λόγω έλλειψης μαθητών

Την αναστολή λειτουργίας των κάτωθι σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου, για το σχολικό έτος 2023-2024, προβλέπει απόφαση  της Ανατολικής Περιφερειακής Διευθύντριας Βορείου Αιγαίου Αικ. Στρατάκη-Σύβρη:

Επίσης,με άλλη απόφαση, αναστέλλεται η  λειτουργία του 1/θέσιου Νηπιαγωγείου Συκιάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, για το σχολικό έτος 2023-2024.

esos