Ἔπαινος σὲ ἰατροὺς ποὺ ἀρνήθηκαν νὰ συμμετέχουν σὲ ἐκτρώσεις

Πρὸ ὀλίγου καιροῦ, τυχαία πληροφορήθηκα μέσα ἀπὸ τὶς ἀρὲς καὶ λοιδορίες κάποιον δημοσιογράφων, μία μεγάλη καὶ ἀξιέπαινη πράξη ποὺ ἔκαναν τρεῖς γιατροὶ ἀναισθησιολόγοι τοῦ νοσοκομείου τῆς Σάμου. Τὸ ὅτι δηλαδὴ ἐδήλωσαν τὴν ἄρνησή τους νὰ συμμετέχουν σὲ ἐκτρώσεις στὸ νοσοκομεῖο ὅπου ἐργάζονται. Ἡ πράξη αὐτὴ (περὶ μὴ διενέργειας ἐκτρώσεων), ἴσχυε ὡς γνωστῶν, ἐπὶ αἰῶνες ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἱπποκράτη, ὁ ὁποῖος εἶχε γράψει καὶ τὸν γνωστὸ ὅρκο του.

Μέσα στὴ γενικὴ σύγχυση ποὺ βρισκόμαστε, ὅπου κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε τὸν προσανατολισμό μας, τὴν ὀρθὴ κρίση, τὶς πνευματικὲς ἀξίες καὶ τὸ μαῦρο μας τὸ παρουσιάζουν ἄσπρο, τὸ παρὰ φύσιν κατὰ φύσιν, ὅπου ἡ διαφθορὰ κινδυνεύει νὰ γίνει μόνιμη πλέον κατάσταση, εἶναι παρήγορο καὶ ἐλπιδοφόρο το γεγονὸς ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ διατηροῦν ἀκόμη τὶς ἀξίες τους, ἀφουγκράζονται τὴν συνείδησή τους καὶ κατόπιν ἐνεργοῦν δεόντως.

Τί νὰ εἰποῦμε; Αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ σφίγξουμε θερμά το χέρι τῶν τριῶν ἰατρῶν, νὰ ἐκδηλώσουμε τὴν θερμὴ συμπαράστασή μας σ’ αὐτὴν τὴν ἐνέργειά τους καὶ νὰ τοὺς ἐπαινέσουμε δημοσίως.

Μπράβο σας καὶ πάλι μπράβο!!!

Μὲ ἐκτίμηση,

Δημήτριος Δροσερὸς

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα