ΤΟ ΠΑΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ*

Απόσπασμα από την συνέντευξη του Hans KŸng  στο περιοδικό Spiegel (νο. 38/19-9-11), η οποία δημοσιεύτηκε στην ‘Ιδιωτική Οδό’.

Την μετάφραση έκανε ο  ἀρχιμ. Μελέτιος Κουράκλης.

 

-(Ερώτ.): …….

-Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ των καθολικών σὲ πολλὲς χῶρες σὲ ἐπίπεδο ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων (ἐνοριῶν) ἔχει ὁλοσχερῶς καταρρεύσει. Στὴ Γερμανία ὑπῆρξαν τὸ ἔτος 2010, γιὰ πρώτη φορά, περισσότερες ἀποχωρήσεις ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀπ’ὅτι βαπτίσεις. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς Συνόδου ἔχουμε χάσει δεκάδες χιλιάδες ἱερέων, ἑκατοντάδες πρεβυτέρια (σπίτια γιὰ ἱερεῖς ποὺ διαθέτουν οἱ κοινότητες) παραμένουν ἄδεια χωρὶς ἱερέα, μοναχοὶ καὶ μοναχὲς πεθαίνουν χωρὶς νὰ ἀφήνουν κανένα διάδοχο πλέον. Τὸ ποσοστὸ προέλευσης στὴ Θεία Λειτουργία πέφτει συνεχῶς καὶ σταθερά. Βεβαίως ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία δὲν ἔχει μέχρι σήμερα βρεῖ τὸ θάρρος νὰ παραδεχτεῖ, εἰλικρινὰ καὶ χωρὶς ὡραιοποιήσεις, πὼς πραγματικὰ ἔχει ἡ κατάσταση. Ἀναρωτιέμαι πραγματικά, ποῦ μπορεῖ νὰ βγάλει αὐτό;

-(Ερώτ.):…….

-KŸng: Ἡ καθολικὴ Ἐκκλησία ὡς κοινότητα πιστῶν νομίζω ὅτι θὰ ἐπιβιώσει μόνον, ἂν ἀποτινάξει τὸ σύστημα τῆς παπικῆς ἐξουσίας. Γιὰ χίλια χρόνια ζήσαμε χωρὶς αὐτὸ τὸ ἀπολυταρχικὸ σύστημα. Ἡ ἀθλιότητα ἄρχισε τὸν ἑνδέκατο αἰώνα. Τότε ἐπέβαλαν οἱ Πάπες τὶς ἀπολυταρχικὲς κυριαρχικὲς ἀξιώσεις τὶς ἐπὶ τοῦ συνόλου τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν προώθηση ἑνὸς κληρικαλισμοῦ , ὁ ὁποῖος δὲν ἤθελε νὰ προχωρήσει στοὺς λαϊκοὺς ἀπολύτως καμμία δύναμη καὶ ἐξουσία. Ἡ καθιέρωση ἐπίσης τῆς ἐπιβολῆς καθολικῆς ἀγαμίας στὸν κλῆρο προέρχεται ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἐποχή.

Ἡ ἐπιθυμία μου ἡ μεγάλη εἶναι νὰ μὴν βουλιάξουμε στὴν ἀπαισιοδοξία, ἀλλὰ ἡ διάγνωσή μου ἔδειξε ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἄρρωστη, καὶ ἡ ἀρρώστιά της εἶναι τὸ παπικὸ σύστημα ἐξουσίας. Δὲν μπορῶ ἔτσι ἁπλὰ νὰ πῶ, σὰν νὰ ἤμουν κακὸς γιατρὸς ὅτι ὅλα εἶναι καὶ γίνονται καλά.

 

(Ὁ Hans KŸng , μαζὶ μὲ τὸν τότε Καθηγητὴ τῆς Θεολογίας Ἰωσὴφ Ράτζινγκερ, ἀνήκει σὲ ἐκείνους τοὺς Καθολικούς, οἱ ὁποῖοι στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ’60 διαμόρφωσαν ἀποφασιστικὰ τὴ Δεύτερη Σύνοδο τοῦ Βατικανοῦ καὶ μίλησαν γιὰ ἕνα ἄνοιγμα τῆς Ἐκκλησίας στὸν κόσμο. Τὸ 1979 δημοσίευσε ὁ KŸng. Ὁ ὁποῖος δίδασκε Θεολογία στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Τυβίγγης, στὴ κριτική του στὸ δόγμα περὶ ἀλάθητου τοῦ Πάπα. Τὸ Βατικανὸ τοῦ ἀφαίρεσε τὴν ἄδεια τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας, Ὁ KŸng, 83 ἐτῶν σήμερα, παραμένει, ὅπως πάντοτε, ἕνας καθολικὸς ἱερέας καὶ διευθύνει τὸ Ἰνστιτοῦτο γιὰ τὸ Παγκόσμιο Ἦθος, τὸ ὁποῖο ἵδρυσε ὁ ἴδιος στὴν Τυβίγγη).

 

*ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ‘Ἐρῶ’ , Η΄ ΤΕΥΧΟΣ, ΙΟΥΛ.-ΣΕΠ. 2011

 

 

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα