ΤΟ ΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

IHSOYS

 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ-ΕΡΕΥΝΗΤΗ

 

«μες στε τ λας τς γς ·

ἐὰν δ τ λας μωρανθ, ν τίνι λισθήσεται;

ες οδν σχύει τι, ε μ βληθναι ξω

κα καταπατεσθαι π τννθρώπων»

(Ματθ. 5, 13).

 

 

Προσέξτε σᾶς παρακαλῶ ἀγαπητοί ἀναγνῶστες τόν συνδυασμόν τῆς ἀνάλυσης παρακάτω ὅπου ἐπιχειρῶ νά δώσω μέσα ἀπό τήν ἔρευναν λόγων ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφή.  (Ἐρευνᾶτε τάς Γραφάς ὅτι ἐν αὐταῖς εὑρίσκετε ζωὴν αἰώνιον) ὅπως ἀνοιχθῆ ὁ νοῦς μας, καί θυμηθοῦμε τούς καιρούς μας τούς πονηρούς, ἀλλά προπάντων ὅπως ἀναγνωρίσωμεν Τόν ἀληθινόν Χριστόν καί Θεόν.

 

Πρῶτος στοχασμός μου : «ἐὰν δ τ λας μωρανθῇ»

Μωρός: Μέ τήν λέξη αὐτή χαρακτηριζόταν στήν ἀρχαία ἑλληνική ὁ ἀνόητος, ὁ νωθρός, ἀλλά καί ὁ ἀνούσιος, ὁ ἄγευστος.

 

Δεῖτε καί συσχετίστε τήν λέξη ΜΩΡΟΣ   (ἐὰν δ τ λας μωρανθ, ν τίνι λισθήσεται;) μέ τόν δυστυχῆ ἄνθρωπο ὅπου παθαίνει Ἀλτσχάϊμερ .  Ὁμοιάζει ὡς μωρός, καθώς παθαίνει ἀμνησία!!!, καταστρέφονται τά ἐγκεφαλικά του κύτταρα!!

Διαβάζουμε ἀπό τήν ἔρευνα στό διαδίκτυο, τήν τρομερή διαφορά τοῦ ἅλατος τοῦ ἐπεξεργασμένου,  μέ ἐκείνη τοῦ φυσικοῦ θαλασσινοῦ ἁλατιοῦ, ὅπου ΔΕΝ εἶναι ἐπεξεργασμένο. Βλέπε: ἰστοσελίδα ΦΤΙΑΧΝΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ (ΑΛΑΤΙ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ) ὅπου βάζουν μέσα (στό ἐπεξεργασμένο ἁλάτι) χημικά πρόσθετα, ὅπως τό ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΑΛΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ !!!

Τώρα, σέ ἄλλη ἱστοσελίδα (aneza.gr) διαβάζουμε μέ θέμα τούς ἐναέριους ψεκασμούς ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ (πλέον) ΤΗΝ  ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  στό ἁλάτι τό ἐπεξεργασμένο  ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΩΝ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΩΝ. Τυχαῖο; ΔΕΝ  ΝΟΜΙΖΩ ! καθώς ἐπιζητοῦν τήν καθυπόταξιν τοῦ πληθυσμοῦ (πλύση ἐγκεφάλου, καί τά σχετικά).

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:    1) «Ἡ κατακόρυφη αὔξηση κρουσμάτων Alzheimer (ἀμνησίας) πού εἶναι ὡς βασική αἰτία ἡ συσσώρευση σωματιδίων ἀλουμινίου στά ἐγκεφαλικά κύτταρα, ἡ αὔξηση κρουσμάτων καρκίνου, ἀλλεργιῶν, ἡ ὄξινη βροχή πού ξεραίνει τούς φτελιάδες στήν περιοχή μας, ἡ αὔξηση τοῦ PH στά νερά καί στό ἔδαφος εἶναι μερικές ἀπό τίς ἐπιπτώσεις στή ζωή μας καί τό περιβάλλον στό ὁποῖο ζοῦμε.»  2) Τό ἐπεξεργασμένο ἁλάτι ἐπιφέρει τό γνωστό στρές (νοσηρό ἄγχος), ἐνῶ τό φυσικό  ἁλάτι (χωρίς ἐπεξεργασία καί χημικά πρόσθετα) τό ἰσορροπεῖ, τό ρυθμίζει (τό στρές)».

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΜΟΥ.

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: Γεν. 3,1  «ν δρτι το προσώπου σου φαγ τν ρτον σου ως το ποστρέψαι σε ες γς ξ ς λήφθης τι γ ε κα ες γν πελεύσ».

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Γεν. 3,19 Καθ’ ὅλον τό διάστημα τῆς ζωῆς σου μέ τόν ἱδρώτα τοῦ προσώπου σου θά τρώγης τόν ἄρτον σου, μέχρις ὅτου ἀποθάνης καί ἐπιστρέψη τό σῶμα σου εἰς τη γῆν, ἀπό τήν ὁποίαν καί ἔχει πλαστῆ·  διότι χῶμα εἶναι το σῶμα σου, στό χῶμα θά καταλήξη καί χῶμα πάλιν θά γίνη”.

Γιά τόν ἱδρώτα διαβάζουμε ἀπό τήν ἐγκυκλοπαίδεια (ΒΙΚΠΑΙΔΕΙΑ)

Ὁ ἱδρῶτας εἶναι ὑγρό τό ὁποῖο ἐκκρίνεται ἀπό τούς λεγόμενους «ἱδρωτοποιούς» ἀδένες τοῦ δέρματος τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ζώων, μέ τήν διαδικασία τῆς ἐφίδρωσης. Εἶναι ὑγρό ἄχρωμο, μέ ὀσμή χαρακτηριστική, πού κάποτε γίνεται ἀνυπόφορη, καί γεύση ἁλμυρή. Εἶναι τό πιό ἀραιό ὑγρό τοῦ σώματος. Μέ τήν ἔκκρισή του ἀποβάλλονται οἱ περιττές ὀργανικές οὐσίες καί ἔτσι ἀποτοξινώνεται ὁ ὀργανισμός. Ὁ ἱδρῶτας ἀποτελεῖται ἀπό νερό, ἀνόργανα ἅλατα, λιπαρά ὀξέα κλπ. Ἄφθονο ἱδρώτα βγάζουν οἱ ἄνθρωποι (καί μερικά ζῶα) ὅταν κάνει ζέστη καί μάλιστα ὅταν ἀσκοῦνται ἔντονα. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις ὑπάρχει ὑπερθέρμανση καί ἡ ἔκκριση τοῦ ἱδρώτα ἀποτελεῖ διαδικασία ψύξης τοῦ ὀργανισμοῦ.  Ἀκόμα ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἱδρώσει ἀπό ἐπίπονη ἐργασία, ἀγωνία, φόβο ἀπό ἔντονη προσπάθεια (παράδειγμα:  ὁ χειρουργός στίς δύσκολες ἐγχειρήσεις).

Συγκρατοῦμε  ἀπό τά παραπάνω τρία πράγματα.

1) Ὅτι εἶναι ἁλμυρός (ὁ ἱδρώτας). Ἔχει τήν γεύση τοῦ ἅλατος, ἄρα ὅταν ἐργαζόμεθα καί ἱδρώσει τό πρόσωπο μας, καί ὅταν μία σταγόνα του βρέξει τό στόμα μας, ἔχουμε τήν αἴσθηση ὅτι γευόμεθα κάτι ἱερό (εὐλογημένη ἐργασία), ἐνθυμούμεθα τό:  «Ὑμεῖς ἔστεκε τό ἅλας τῆς γῆς ·

2) «Μέ τήν ἔκκρισή του ἀποβάλλονται οἱ περιττές ὀργανικές οὐσίες καί ἔτσι ἀποτοξινώνεται ὁ ὀργανισμός» . Αὐτό ὅμως ὅπου συμβαίνει μᾶς θυμίζει καί ἔχουμε ἰσχυρά τήν πεποίθηση ὅτι διά ἐργασίας ἐκτός ὅτι καθαρίζουμε σωματικῶς ἀπό τίς τοξικές βλαβερές οὐσίες, καθαρίζουμε καί πνευματικῶς (ἁγιαζόμεθα, καθώς τό ἔδωσε ὡς εντολή ὁ Θεός). Ἄρα λοιπόν δέν ἀποτελεῖ μόνον μία ὀρθήν παιδαγωγίαν ἐκεῖνο ὅπου ἀποφάσισε ὁ Θεός γιά τόν ἐκπεσόντα ἄνθρωπον (Ἀδάμ), καί τίς ὑπόλοιπες γενεές τῶν ἀνθρώπων,  ἀλλά καί μία κάθαρσις πρός ὄφελος τῆς σωματικῆς καί ψυχικῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου.  Πρός τό συμφέρον μας  δηλαδή.

 3) «Ὁ ἱδρῶτας ἀποτελεῖται ἀπό νερό, ἀνόργανα ἅλατα, λιπαρά ὀξέα κλπ. Ἄφθονο ἱδρώτα βγάζουν οἱ ἄνθρωποι καί μερικά ζῶα ὅταν κάνει ζέστη καί μάλιστα ὅταν ἀσκοῦνται ἔντονα. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις ὑπάρχει ὑπερθέρμανση καί ἡ ἔκκριση του ἱδρώτα ἀποτελεῖ διαδικασία ψύξης τοῦ ὀργανισμοῦ.»  Ἄρα λοιπόν ἐδῶ βλέπουμε ὄχι μόνον τήν παιδαγωγική, καί τήν θεραπευτικήν ἰατρικήν (ἀποτοξίνωσης τοῦ ὀργανισμοῦ), ἀλλά καί τήν δροσιά ὡς εὐεργεσίαν καί προστασίαν ὅπου μᾶς προσφέρει ὁ ἱδρῶτας μας, ὅπως μᾶς ἀνακουφίσει ἀπό τήν ὑπερθέρμανσιν τοῦ σώματος μας ὅταν καταβάλαμε τήν προσπάθεια (ἐργασία).

 

Οἱ εὐεργεσίες λοιπόν εἶναι τέσσερις.

1)ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (ὅτι πράξαμε τό καθῆκον μας, ἐπανάπαυση  συνειδήσεώς μας)

2) ΚΑΘΑΡΣΗ -ΥΓΕΙΑ,

3) ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ  & 

4)  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.-

 

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα