ΣΙΓΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ

Ἡ σημερινὴ Τρίτη δὲν εἶναι σὰν τὶς ἄλλες. Εἶναι ἡ πρώτη ἡ Τρίτη ποὺ ἔκλεισαν οἱ ἐκκλησιές. Κάθε Μεγάλη Σαρακοστὴ οἱ γνωστοὶ-ἄγνωστοι κάτι ἐπινοοῦν γιὰ νὰ σκανδαλίσουν τὶς ψυχὲς τῶν «ἀσθενῶν ὄντων» (Α΄ Κορ. 8,10). Πέρυσι τὰ ἔβαλαν μὲ τὸ Ἅγιο Φῶς, ἄλλοτε παρουσιάζουν νόθες ἐπιστολές, σὰν καὶ αὐτὴ τοῦ Ἰούδα, καὶ πάει λέγοντας. Ἐφέτος ὅμως «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», ἀπροκάλυπτα, χωρὶς αἰδῶ, χωρὶς προσχήματα ἔβαλαν εὐθέως κατὰ τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας. «Καταργῆστε τὴν Θεία Κοινωνία, διότι θὰ κολλήσετε τὸν ἰό»!. Ἔτσι μᾶς εἶπαν οἱ ἀδιάντροποι! Καὶ ἐμεῖς καθόμασταν καὶ τοὺς κοιτάγαμε. Αὐτοὶ ποὺ «κόπτονται» γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ τὴν ἀνεξιθρησκία, αὐτοὶ μᾶς ὑβρίζουν καθημερινὰ καὶ ἐμεῖς δὲν μιλᾶμε. Ἄν ὅμως ἀσκήσουμε κριτικὴ στοὺς Ἰνδοὺς ποὺ προσκυνᾶνε τὰ ποντίκια ἤ στοὺς Μουσουλμάνους γιὰ τὶς παρθένες καὶ τὰ παραδείσια πιλάφια εἴμαστε φασίστες, ἀκροδεξιοὶ καὶ τὰ λοιπὰ τῆς γνωστῆς καραμέλας. Καὶ φτάσαμε στὸ σημεῖο νὰ κλείνῃ τὶς ἐκκλησίες ἀπὸ τὸ «Τουίτερ» ὁ «ἐξοχώτατος» πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδας. Γιὰ νὰ ταπεινώσῃ τὴν Ἐκκλησία! 

«Σὰν τὰ σκουλήκια, κάθε φτέρνα,

ὅπου μᾶς εὕρει, μᾶς πατεῖ.

Δειλοί, μοιραῖοι κι ἄβουλοι ἀντάμα,

προσμένουμε, ἴσως, κάποιο θάμα!» («Μοιραῖοι» Κώστας Βάρναλης).

Γιὰ αὐτὸν δὲν ἀξίζει νὰ γράψῃ κανεὶς τίποτα. Ἀρκεῖ νὰ θυμηθῇ κανεὶς τὸν ἅγιο μοναχὸ τοῦ Βυζαντίου ποὺ προσευχόταν μὲ παράπονο στὸν Θεὸ γιατὶ ἐπέτρεψε νὰ κυβερνήσῃ τὸ Βυζάντιο ἕνας τόσο ἀνάξιος αὐτοκράτορας καὶ πῆρε τὴν ἀπάντηση ἀπὸ τὸν Θεό: «Γιατὶ δὲν βρῆκα κάποιον χειρότερο!». Τὸ ἐρώτημα εἶναι πῶς δὲν ὑπολόγισε τὸ πολιτικὸ κόστος. Καὶ ἡ ἀπάντηση εἶναι ξεκάθαρη. Διότι δὲν ἔχει πολιτικὸ κόστος. Ἐμεῖς πρῶτοι ἀδειάσαμε τὶς ἐκκλησιές. Εἶδαν τὶς φωτογραφίες μὲ τοὺς ἄδειους ναοὺς οἱ σύμβουλοί του καὶ τοῦ εἶπαν δεῖξε τώρα τὴν δύναμή σου! Ἄκουγαν τὶς δηλώσεις τῶν μητροπολιτῶν οἱ ὁποῖοι ἔσπευδαν νὰ προκαταλάβουν τὴν ἀπόφαση τοῦ Καίσαρα. Ἔμαθαν ὅτι πολλοὶ χριστιανοὶ δὲν ἀσπάζονταν τὶς εἰκόνες καὶ δὲν φιλοῦσαν τὸ χέρι τοῦ ἱερέως. Καὶ τὸ πιὸ τραγικό· οἱ δικαιολογίες ποὺ προβάλλουν γιὰ νὰ ἀναπαύσουν τὴν τύπτουσαν αὑτῶν συνείδησιν. Ἄς κλείσουμε μὲ ἕνα ἐλπιδοφόρο μήνυμα ποὺ δείχνει ὅτι ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἐγκατέλειψε τελείως.

Μητροπολίτης εἶπε: «Παρακαλοῦσα προχθὲς γιαγιάδες νὰ φύγουν ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ νὰ γυρίσουν σπίτια τους. Δὲν μὲ ἄκουγαν. Δὲν θὰ πάθουμε τίποτα, καὶ ἂν πάθουμε, ἂς πεθάνουμε, ἔλεγαν». Ἐλπίζουμε νὰ μὴν ἀξιωθοῦμε νὰ ἀκούσουμε τὴν φωνὴ τοῦ Κυρίου νὰ μᾶς λέῃ τὸ φοβερὸ: «ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος» (Λουκ. 13,35).

Γιῶργος Βιλλιώτης

17η Μαρτίου 2020

1η ἡμέρα μὲ κλειστὲς τὶς εκκλησιὲς