Σιατίστης Παύλος: «Αν κάποια μέρα θα μας σφάξουνε οι μουσουλμάνοι, θα μας σφάξουνε γιατί είμαστε διπλά άπιστοι»