Προσέχετε …

Δὲν θέλω νὰ θλίβεστε καὶ νὰ συγχύζεστε
γιὰ ὅσα συμβαίνουν ἀντίθετα στὴν θέλησή σας,
ὅσο δίκαιη καὶ ἄν εἶναι αὐτή.
Μία τέτοια θλίψη μαρτυρεῖ τὴν ὕπαρξη ἐγωισμοῦ.
Προσέχετε τὸν ἐγωισμὸ
ποὺ κρύβεται κάτω ἀπὸ τὴν μορφὴ τοῦ δικαιώματος.
Προσέχετε καὶ τὴν ἄκαιρη λύπη
ποὺ δημιουργεῖται ὕστερα ἀπὸ ἕναν δίκαιο ἔλεγχο.
Ἡ ὑπερβολικὴ θλίψη γιὰ ὅλα αὐτὰ 
εἶναι τοῦ πειρασμοῦ.
Μία εἶναι ἡ ἀληθινὴ θλίψη.
Αὐτὴ ποὺ δημιουργεῖται
ὅταν γνωρίσουμε καλὰ τὴν ἄθλια κατάσταση τῆς ψυχῆς μας.
Ὅλες οἱ ἄλλες θλίψεις δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ.

Φροντίζετε νὰ περιφρουρεῖτε στὴν καρδιά σας
τὴν χαρὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέπετε στὸν πονηρὸ
νὰ χύνει τὸ φαρμάκι του.
Προσέχετε!
Προσέχετε, μήπως ὁ παράδεισος ποὺ ὑπάρχει μέσα σας
μετατραπεῖ σὲ κόλαση.

( Ἃγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως )

 

ΠΗΓΗ

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα