Κάναμε ὑπακοὴ σεβαστοὶ Ποιμενάρχες μας ἀλλά…

Σεβαστοὶ ποιμενάρχες μας,
κάναμε ὑπακοὴ καὶ κάναμε τὰ σπίτια μᾶς ἐκκλησίες, ὅ,τι κάναμε στὶς ἐκκλησίες νὰ κάνουμε στὰ σπίτια μας. Σήμερα Κυριακὴ ἀνοίξαμε τὶς τηλεοράσεις μας. Ἀνάψαμε κεράκια, βάλαμε θυμίαμα, φορέσαμε καλὰ ροῦχα καὶ σταθήκαμε μὲ εὐλάβεια ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιά μας. Ὅμως σεβαστοὶ ποιμενάρχες μας ὅταν τελείωσε ἡ Θεία Λειτουργία, ἀντὶ νὰ πάρουμε ἀντίδωρο, ἄρχισαν οἱ διαφημίσεις…